Nya Skurubron ska ritas om

Nacka Det vinnande förslaget på ny Skurubro ritas om efter att man bestämt att flytta bron från det första läget, läge ”syd”, till alternativet ”mellan”. Förslaget ska nu justeras till det nya läget cirka 40 meter söder om den nuvarande bron.

– Då måste vi anpassa planerna till det nya alternativet. Dessutom ställde man krav från kommunens sida att man inte vill ha några brostöd i vatten. Vi ställde den frågan i tre år men fick aldrig några svar, så vi trodde inte att det var en så allvarlig fråga för dem, säger Fredrik Fogel, projektledare på Trafikverket.

Enligt Yussuf Hassen på Nacka kommun är det kravet inget nytt utan presenterades redan i remissyttrandet 2011. Det nya utseendet ska redovisas i november–december i år.