Nya skyltar för cyklister på ön

Lidingö Fler och större vägvisningsskyltar som visar cykelavståndet till olika destinationer har kommit upp.

Öns bästa cykelvägar, de regionala cykelstråken som löper från bron till Rudboda på norra ön och från bron till Dalénum på södra ön, har märkts ut med en lila symbol, .