Min lokala hjälte

Nya spärrar på Ropstens station

Nyligen installerades nya spärrar som ska minska fuskåkandet i Ropsten.

SL fortsätter med spärrarna trots kritik mot att de orsakar fler skador.

I takt med att SL bytt ut spärrlinjer på station efter station i Stockholm har allt fler klagomål på skador i spärrarna kommit in. 2010 fick MTR som sköter t-banan 68 sådana anmälningar och förra året hade siffran stigit till 123. De vanligaste anmälningarna gäller värk och blåmärken.

– Vi har inte jämfört skadefrekvens utifrån vilken spärrmodell det är på olika stationer, men det är rimligt att tro att ökningen av skadeanmälningar beror på de nya spärrarna, eftersom vi ser att antalet anmälningar ökar i takt med att vi installerar fler nya spärrar, säger Jesper Pettersson, SL:s presskontakt.

Därför vill SL nu prova att enkelrikta passagen i spärrarna, så att vissa spärrar är till för de som går in i t-banan och vissa för de som går ut ur t-banan.

– Vi tror att detta kommer att leda till färre antal skador, säger Jesper Pettersson.

Men det kommer att dröja innan linjen i Ropsten får den lösningen.

– Vi måste ha samråd med bland annat handikapporganisationerna innan vi kan göra en sådan ändring. Sedan ska vi gradvis installera den lösningen på alla stationer i Stockholm.

Anledningen till att SL tog beslutet att byta ut alla spärrar var för att de ville minska fuskåkningen.

Men att de nya planksäkra spärrarna installeras i Ropsten just nu kan inte kopplas till någon speciell ökning av antalet fuskåkare där.

– Utbytet av spärrar sker enligt en tidplan som inte har med fuskåkningen att göra utan har mer med hur det fungerar praktiskt att genomföra, säger Jesper Pettersson.

Fakta

Glas mot fusk

De nya spärrarna har höga glasdörrar i stället för den nuvarande metallpinnen.

2010 ökade antalet fuskåkare som åkte fast.

SL tror att de höga glasspärrarna tillsammans med effektivare kontroller och de svårförfalskade Accesskorten delvis förklarade detta.