Nya stationen börjar ta form

Hasse Andersson förstärker väggen vid uppgången från plattformen med armeringsjärn.
Hasse Andersson förstärker väggen vid uppgången från plattformen med armeringsjärn.
Barkarbys nya pendeltågsstation börjar ta form. Men många månaders arbete kvarstår, och flera tågavstängningar.

– Vi ber om tålamod, säger Anna Weston på Trafikverket.

Bygget av Barkarbys nya station är i full gång. Stationsbyggnadens ytterväggar håller just nu på att gjutas och man kan ana hur stor den nya stationen kommer att bli.

– I början på 2016 kommer fasaderna på plats och då kan man börja få en bild av hur den färdiga byggnaden kommer att se ut, säger byggets platschef Ralf Wallin.

Pendeltågen mot Stockholm går fortfarande från Barkarbys gamla station, men efter höstavstängningen 30 oktober-2 november stängs den gamla stationen för att sedan rivas. Då kommer alla resenärer att resa från den tillfälliga stationen som byggts cirka 250 meter norr om den gamla och som nu används av resenärer som kommer från Stockholm eller ska vidare mot Bålsta och Kungsängen. Den används fram till att den nya stationen öppnar under senhösten 2016.

I samband med stängningen av den gamla stationen hoppas man kunna öppna en ny infartsparkering på en tomt norr om den tillfälliga stationen. I dag ligger infartsparkeringen inte på samma sida av spåret som ingången till den tillfälliga stationen.

– De som pendlar får då närmare till tåget, säger Anna Weston, Trafikverkets kommunikatör för projekt Mälarbanan.

Det kommer dock hela tiden finnas en gångtunnel öppen under spår och E18, den gamla tunneln stängs inte förrän den nya tas i bruk våren 2016.

– Vi tror att Barbarbyborna kommer att bli nöjda, den stationen de har nu är väldigt nedgången. Men vi vet att det är besvärligt när vi ställer in trafik och håller på, säger Anna Weston.

Under sommaren 2016 kan lite extra tålamod krävas. Då planerar man att under ungefär åtta veckor ersätta pendeltågstrafiken mellan Spånga och Bålsta med buss.

– När vi har byggt ut en tillräckligt lång sträcka från två till fyra spår så att fjärrtågen hinner köra om pendeltågen, kommer det att vara möjligt att ha en tätare pendeltågstrafik. Men det ligger ännu några år framåt i tiden.

– När vi är helt klara 2025 kan pendeltågen ha samma turtäthet som tunnelbanan. Det kommer bli jättebra, det hoppas jag att alla kommer tycka, säger Anna Weston.

Fakta

Åtta veckors stopp sommaren 2016

30 oktober-2 november: Järnvägen stängs av. Ersättningsbussar mellan Spånga och Bålsta.

2 november: Den gamla stationen i Barkarby rivs. Alla resenärer reser från den tillfälliga stationen.

Våren 2016 planeras trafikstopp ett antal helger. Datum bestäms under hösten.

Stopp i ungefär åtta veckor sommaren 2016, ersättningstrafik mellan Spånga och Bålsta.

Källa: Trafikverket