ANNONS

678 nya studentlyor byggs i söderort – 202 av dem i Farsta

Studentl genheterna, Frimurarv gen
Nya studentbostäder byggs runt om i söderort. Bilden visar ett tidigare bygge av studentlägenheter vid Frimurarvägen i Skärholmen.
Byggandet av studentbostäder i länet har ökat de senaste åren.
Trots det är bostadsbristen fortfarande stor och situationen i Stockholm har rödlistats.
Just nu pågår bygget av 202 studentbostäder i Farsta.
ANNONS

Mitt i söderort synar bostadsmarknaden för studenter i en serie. Här kan du läsa alla delar.


De senaste åren har byggandet av studentbostäder ökat i Stockholms län, mycket tack vare projektet Sthlm6000+ som avslutades vid årsskiftet 2017/2018.

Projektet, som var ett samarbete mellan flera kommuner, byggbolag och bostadsaktörer i länet, ledde fram till 6 000 nya studentbostäder.

– Satsningen resulterade i att ett stort antal studentbostadsprojekt drog i gång. Projekten byggstartades något år senare, så att en stor mängd studentbostäder byggs just nu är en följd av det, säger Anders Hallberg, bostadssamordnare i Stockholms stad.

Byggstart för 958 lägenheter i fjol

Under 2018 påbörjades byggen av 958 nya studentbostäder runt om i Stockholm och fram tills april i år har arbetet med ytterligare 394 lägenheter dragit igång. Målet är att nå fram till 600 påbörjade studentbostäder vid årsskiftet.

Över hälften av de nya studentbostäderna ligger i söderort, de övriga vid universitetet.

Enligt Stockholms stad väntas lägenheterna vara inflyttningsklara omkring 18 månader från byggstart.

I söderort är flest lägenheter är på gång i Tallkrogen, Farsta och Gubbängen, men det byggs även på Hägerstensåsen, där 108 studentlyor nyligen stod färdiga.

Här byggs studentbostäder i söderort just nu

ANNONS

Tabellen visar påbörjade byggen av studentbostäder i söderort. Som påbörjade räknas de byggen där man har gjutit bottenplattan. Källa: Stockholms stad.

Situationen rödlistad

Bostadsbristen är dock fortfarande stor och situationen för studenter i Stockholm har återigen rödlistats i den årliga rapporten från Sveriges förenande studentkårer (SFS) 2019. I de städer som rödlistats dröjer det längre än ett halvår att få en studentbostad. Svårigheten att hitta lägenhet får många att välja bort huvudstaden, enligt SFS.

I rapporten skriver Oskar M Wiik, ordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO), att man nu ser att bostadsbyggandet minskar igen.

Bostadssamordnaren Anders Hallberg delar bilden av att byggandet generellt har minskat, men menar att antalet studentlägenheter som byggs fortfarande ligger förhållandevis högt.

– Det har blivit svårare att sälja lägenheter och det byggs färre bostadsrätter. Därför kan man kanske säga att hyresrätter står för en större andel av byggstarter jämfört med tidigare år, säger han.

Hoppas på fler byggstarter i år

Stockholms stad hoppas att ytterligare 892 studentboenden ska börja byggas innan årets slut, varav nära hälften ska ligga i söderort.

Bland projekten finns 115 nya studentlägenheter vid Sockenplan i Enskede som byggs av det allmännyttiga bostadsföretaget Stockholmshem samt 132 studentboenden i Vårberg som byggs av det privata bolaget Elsafemhundranio KB.

I Björkhagen planerar Stockholms studentbostäder att bygga 166 nya lägenheter. Projektet skulle ha dragit igång under 2019, men bygglovsbeslutet har överklagats. Enligt SSSB kommer sannolikt bygglovet beviljas och man hoppas på byggstart kring årsskiftet 2019/2020.

Studentbostäder i söderort som ska börja byggas i år

Tabellen visar planerade bostadsprojekt i söderort där staden hoppas på byggstart under 2019 eller kring årskiftet 2019/2020. Källa: Stockholms stad.