Nya svenskar flyttar in till Lidingö

Tillfälliga bostäder för flyktingar ska byggas. Var och i vilken omfattning är inte bestämt.
Tillfälliga bostäder för flyktingar ska byggas. Var och i vilken omfattning är inte bestämt.
Den första gruppen med flyktingar som har fått uppehållstillstånd kommer till Lidingö i april. Lidingö ska kunna ta emot 171 flyktingar samt 189 ensamkommande barn. Det innebär att tillfälliga bostäder på Lidingö behöver uppföras – än är det oklart var de ska byggas.

Sveriges regering klubbade i vintras igenom en ny lag som innebär att kommuner är skyldiga att ta emot de flyktingar som anvisas till respektive kommun. För Lidingös del innebär detta att 171 flyktingar som har fått uppehållstillstånd ska beredas plats samt att 189 ensamkommande flyktingbarn ska kunna tas emot i år. Så här långt har endast åtta ensamkommande barn anlänt till Lidingö. Den första gruppen flyktingar som har fått asyl kommer nu under april.

– Det kommer igång nu. De första som kommer är ensamstående vuxna som har fått asyl. I april kommer 16 personer och därefter kommer det 19 personer varje månad året ut. Vi har doserat ut antalet så att vi ska hinna med och jobba med varje hushåll, säger Bengt Agö, enhetschef för mottagandet av nyanlända.

Boendet för det nya svenskarna ska lösas genom olika hyresvärdar på Lidingö och genom kommunens egna bostadsbolag Lidingöhem. Även i det nya bostadsområdet Dalenum ska lägenheter för flyktingar iordningsställas. Men det blir även tal om nybyggen.

På ett integrationsmöte i stadshuset i början av april sa kommunalrådet Anna Reynesclaudes Kihlman (M):

– När det gäller nyanlända flyktingar så hade vi 64 stycken förra året och i år ska vi kunna ta emot 171, och då är det både familjer och ensamhushåll. Det här är en utmaning, hur ska vi hantera detta? Vi får in lägenheter från privata fastighetsägare och även från Lidingöhem. Men det kommer inte att räcka utan vi måste titta på att skapa mer tillfälliga boenden. Och under tiden ska vi titta på att skapa mer permanenta boenden.

Johan Alfredsson, stadens jurist:

– Vi kommer att behöva bygga tillfälliga boenden. Var och på vilket sätt och i vilken omfattning är inte bestämt.

När ska ett beslut tas var staden ska bygga nya bostäder?

– Så snart som möjligt. Vi kommer att hitta tillfälliga boenden, men syftet är att vi på sikt ska ha permanenta boenden för flyktingarna. Stadens översiktsplan innebär att förtäta och bygga nya bostäder. Vi kommer att skynda på processen med byggandet, säger Johan Alfredsson.

Läs mer i fredagens Lidingö tidning.