Nya tag för att bygga om Stadsbiblioteket

Här råder i dag högsta kulturhistoriska skyddsklass.
Här råder i dag högsta kulturhistoriska skyddsklass.
Stockholm stad planerar att modernisera Stadsbiblioteket för över 300 miljoner kronor.

Nu höjs kritiska röster som vill skydda kulturpärlan.

– Bättre att bygga ett nytt bibliotek än att försöka anpassa detta mästerverk till dagens funktioner, säger arkitekten Stuart Wrede.

Turerna kring ombyggnaden av Stockholms stadsbibliotek fortsätter. Redan 2007 planerades en ombyggnad i formen av ett glastorn, men förslaget fick så hård kritik att Stockholm stad var tvungen att slopa hela projektet.

Men nu är det alltså dags igen. Kulturförvaltningen och fastighetsförvaltningen håller på att ta fram ett förslag tillsammans med det engelska arkitektkontoret Caruso John. Förslaget ska behandla en modernisering av Stadsbiblioteket och kostnaden beräknas landa på över 300 miljoner kronor.

– Förslaget är bara i ett utredningsskede, men vi vill bland annat få en samlingssal, större barnavdelningen, fler toaletter och grupprum, säger Anne-Marie Evers, projektledare på Stockholms stadsbibliotek.

Trots att förslaget är i sin linda har kritiken inte låtit vänta på sig. Konstnären och arkitekten Stuart Wrede, tidigare chef för arkitektur- och designavdelningen på Museum of modern art i New York, är orolig över de nya planerna.

– Redan nu har det gjorts en hel del förändringar som är negativa för helhetsupplevelsen. Det är ett så viktigt arkitekturhistoriskt verk att det borde restaureras till sitt ursprungliga skick. Sedan får man hitta en mycket mindre slitsamt användning för det, säger han.

Förslaget ligger för beredning och ett inriktningsbeslut ska tas i de berörda nämnderna och kommunfullmäktige i början av sommaren – blir det ett ja kan byggstart ske under 2018.

Biblioteket har i dag högsta kulturhistoriska skyddsklass, vilket betyder att en alltför omfattande modernisering inte får göras.

Men enligt Anne-Marie Evers är en renovering av biblioteket nödvändig – huset är både slitet och nedgånget.

– Vi ska komma ihåg att det inte är ett museum utan ett levande bibliotek och det måste det få fortsätta vara. Det ska vara intressant och locka folk i Stockholm, annars har det ju tappat sin funktion.

Fakta

Fler toaletter och grupprum

Större barnavdelning med böcker på flera språk.

Fler toaletter. Enligt biblio­teket är antalet i dag redan för litet.

En ny samlingssal som ska kunna ta 200 personer.

Nya grupprum och sittplatser för studenter och läsare.

Källa: stadsbiblioteket