Nya tag för cyklisterna

Marianne Cedergren, Hägersten:  Den är suverän. Jag cyklar varje morgon från Telefonplan till Balingsnässkolan och det är cykelväg hela vägen.
Marianne Cedergren, Hägersten: Den är suverän. Jag cyklar varje morgon från Telefonplan till Balingsnässkolan och det är cykelväg hela vägen.
Senast gick det åt skogen - cyklisterna blev färre och olyckorna fler.

Nu görs ett nytt försök att få Huddingeborna att välja cykeln framför bilen. Och man satsar mest pengar av länets kommuner.

Huddinge är den kommun som satsar mest på cykling i Stockholms län, enligt en rapport från Trafikutredningsbyrån.

Totalt lägger kommunen 762 kronor per invånare och år, vilket exempelvis kan jämföras med Botkyrka som hamnar i botten på 36 kronor per invånare och år.

Samhällsutbyggnadsutskottets ordförande Malin Danielsson (FP) menar att cykelsatsningen är en viktig del ur både ett miljö- och folkhälsoperspektiv.

– Vi har en ny trafikstrategi som säger att vi i första hand ska utgå från cyklister och gångtrafikanter, och i andra hand biltrafikanter när vi planerar. Det ska bli enklare att välja cykeln för vardagliga resor, säger Malin Danielsson.

En av de stora bristerna är att det nät av cykelvägar som finns inte hänger ihop. De kan sluta i tomma intet eller mynna ut i biltrafiken.

– I den nya cykelplanen höjer vi kraven och ambitionsnivån. En viktig del är att skapa ett sammanhängande cykelnätverk som täcker in flera vägar och som går över kommungränsen, säger Marika Norrberg.

Varför är det viktigt att ha en cykelplan?

– Det är viktigt för tjänstemännen i planeringen, och för politikerna som fattar beslut. Men också för medborgarna för att få en översikt över vad som görs och vad vi vill.

I dag sker fyra procent av alla resor i kommunen med cykel, vilket är en procent under riksnittet.

Målet för Huddinge är att tio procent av alla resor i kommunen år 2020 ska ske med trampkraft. Dit är en bra bit i dag.

Nuvarande cykelplan hade som mål att öka antalet cyklister och minska antalet cykelolyckor. Men under de första fem åren (2009-2014) skedde ingen tydlig ökning av antalet cyklister – och fler skadade sig.

Vilken lärdom har ni tagit?

– Att börja med snöröjningen och sandsopningen på de stora gång- och cykelvägarna eftersom det är där många av olyckorna sker, säger Malin Danielsson.

I december väntas kommunfullmäktige att klubba igenom en ny cykelplan, som nu är på remiss.

Fakta

Vad tycker du om cykelmiljön i Huddinge?

Monica Carlén, Fullersta:

– Jag är en gammal cykelräv och tycker att cykelmiljön är bra, cykelvägarna hänger ihop. Det stora problemet är bilar som står i vägen för oss cyklister.
Joachim Calmeyer, Fullersta:

– Jag tycker att cykelmiljön överlag är bra. Längs Glömstavägen åt Fittjahållet behöver jag cykla ut i trafiken och det är jobbigt. Det kan de bli bättre på.
Sofie Dannelind, Solgård:

– Jag har blivit av med två cyklar som har stått parkerade vid pendelstationen. Cykelparkeringen kan bli tryggare och säkrare, annars är cykelmiljön bra.
Bengt Klintberger, Fullersta:

– Det är både och. Jag tycker att cykelbanorna kan bli bredare så att det blir lättare för cyklister att mötas. Att cykla är hälsosamt också.
Sonja Olsson, Huddinge:

– Det finns inte tillräckligt med cykelparkeringar vid pendelstationen. Det är svårt att hitta en parkering. Jag vet inte om ett cykelgarage är lösningen.