Nya tider för båten i höst

TRANHOLMEN Morgonturerna för pendlingsbåten från Storholmen, via Tranholmen till Ropsten tidigareläggs tio minuter. Ändringen sker i samband med att SL:s hösttidtabell börjar gälla den 17 augusti.