SL storsatsar på bussar: 28 000 nya avgångar

10 december träder de nya tidtabellerna i kraft.
10 december träder de nya tidtabellerna i kraft.
SL satsar och gör om i trafiken inför 2018. Flera nya busslinjer utlovas – bland annat en ny stomlinje mellan Ropsten och Hagastaden.

SL ser ut att gå mot en större vinst än väntat när 2017 är slut. Prognosen säger att det kommer vara 550 miljoner kronor plus i kassan vid årsskiftet. 350 miljoner mer än budgeterat.

Nu vill Alliansen och Miljöpartiet i landstinget – som har en överenskommelse om kollektivtrafiken – använda dessa pengar i en riktad satsning på länets busstrafik.

– I vår överenskommelse har vi sagt att om det går bättre för SL än väntat så ska de pengarna komma resenärerna till del. Då har vi ställt oss frågan var, så pengarna verkligen har effekt. Då landande vi i busstrafiken, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

I 16 av länets kommuner får 64 busslinjer utökat antal turer.

Förändringarna berör bland andra Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Upplands Bro, Värmdö och Österåker.

– Det här innebär 28 000 fler avgångar och det kommer hela länet till del. Det är fantastiskt, säger Malin Karlsson (MP), trafikpolitisk talesperson.

Det går bra för SL nu, men finns det utrymme för de här bussarna i framtida budgetar?

– Vi använder inte pengar som inte finns. Vi ser till att använda en ansvarsfull del av överskottet. Det här är inte en engångssatsning utan det läggs som grund för busstrafiken framöver, säger Kristoffer Tamsons (M).

– Och det här hade inte varit möjligt utan vår överenskommelse, säger Malin Karlsson (MP).

Ny tidtabell i december

Varje år ser SL och dess trafikutförare över tidtabellerna för bussar, tunnelbana, pendeltåg och annan kollektivtrafik.

Nu är det klart vilka tidtabeller som kommer att gälla det kommande året, från och med 10 december.

Dessutom startas sju helt nya busslinjer. Samtidigt dras turerna ned på totalt tolv busslinjer.

Anledningen, enligt SL, är bland annat att ny spårtrafik ersätter bussar på vissa sträckor. Andra orsaker som SL uppger är minskat antal resenärer, eller att turer täcks upp av andra bussar.

Fem busslinjer försvinner helt och ersätts med nya linjenummer eller nya linjesträckningar på befintliga linjer.

Rusningstrafik på t-banans gröna linje vid S:t Eriksplans station.

Tunnelbanan och pendeltågen

I tunnelbanan gör SL bara mindre ändringar. Syftet är att anpassa trafiken till de tider då behovet är som störst. Ett exempel är att ett antal avgångar, som tidigare börjat i Liljeholmen under eftermiddagsrusningen, förlängs och istället börjar vid Telefonplan.

Pendeltågen får en ökad turtäthet på alla grenar utom Nynäsbanan. Dessutom blir det tätare trafik under hög– och mellantrafik, 06-21 på vardagar och 9-19 på helger.

Förändringarna av trafiken bygger bland annat på statistik över stockholmarnas resvanor, nya bebyggelseplaner samt synpunkter och önskemål från kommunerna. 

Fakta

Så förändras busslinjerna

Några av de nya busslinjerna:

Stomlinje 6 införs. Linjen blir en tvärgående linje mellan Ropsten och Hagastaden via bland annat Odenplan och Tekniska Högskolan.

Ny linje 796 (Stockholms C – Huddinge – Tumba station – Storvreten (-Bremora) – Tumba station).

En ny nattlinje 796 införs på helgnätter.

Ny busslinje 808 införs som ska trafikera sträckan Vendelsö -Trollbäcken -Gullmarsplan.

 

Några av busslinjerna som läggs ned:

Linje 59 (Fredhäll – Norra Hammarbyhamnen) läggs ned.

Linje 492 (Stockholm – Hemmesta) läggs ned och ersätts av nya avgångar på andra busslinjer.

Linje 551 och 552 (Jakobsberg – Bruttovägen/Barkarby station) läggs ned och ersätts av ny linje.

Linje 755 (Astrabacken – Södertälje Syd) läggs ned.

 

Andra förändringar:

Linje 557 och 558 slås ihop (Kungsängen – Håtuna kyrka/Brunna).

Linje 815 (Gullmarsplan – Tyresö Brevik/Ällmora) byter namn till linje 805.

Följande busslinjer som tidigare övervägts att dras in kommer att i stället att byta namn och fortsätta gå i trafik under 2018:
784X, 748, 781, 749, 806, 807X som blir 808, 809C, 809, 810, 822, 823, 834, 835, 839, 841, 861, 862, 869.

Källa: SL