ANNONS

Här är nya torget i Alby

Nya torget sett stående uppe på Albybron. Dagens lastkaj finns i nederkant till vänster.
Nya torget sett stående uppe på Albybron. Dagens lastkaj finns i nederkant till vänster.
Planerna har funnits i flera år.
Nu presenterar Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun förslaget som ska ge Albyborna ett nytt torg.
ANNONS

Det tilltänkta torget kommer att ramas in av den nuvarande centrumbyggnadens baksida och det så kallade torghuset vilket får butiks- eller verksamhetslokaler i bottenvåningen. Botkyrkabyggen har sedan tidigare berättat att de tittar på att ge dagens centrumbyggnad en ny entré ut mot det nya torget.

– Torget kan bli en attraktiv plats med kvällssol och uteserveringar, sade Ulf Viktorsson, bygg- och teknikchef på Botkyrkabyggen till Lokaltidningen Mitt i i februari 2015.

Alby centrum får nytt torg enligt planer.

Det ljusbelagda området visar var torg och bostadshus är påtänkta. Illustration: Botkyrkabyggen.

I samhällsbyggnadsnämnden på tisdag presenterar det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun förslaget som är redo att gå ut på samråd där allmänheten har chans att komma med synpunkter.

– Vi vill utveckla hela Alby och möjliggöra för modernisering, fler bostäder och en mer levande stadsdel, säger Gabriel Melki (S) som är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Många personer tycker att det känns otryggt att passera förbi platsen med lastkajerna i dag. Men tanken är att det ska bli mer liv och rörelse på platsen och bättre sikt genom att elstationen som i dag ligger under Albybron flyttas.

ANNONS

Nytt torg i Alby centrum

Så här stadsliknande skulle det kunna se ut om Albyvägen sänks ned. Bostadshuset som är tänkt att gå utmed Albyvägen har här fått entréer mot Albyvägen. Illustration: Botkyrkabyggen.

I förslaget till ny detaljplan finns fem nya hus med cirka 100 bostäder tillsammans. Förutom ovan nämnda torghus som reser sig på höjden finns ett annat bostadshus som löper ut med Albyvägen och som kan öppnas upp med entréer mot Albyvägen om planerna på att sänka ned Albyvägen på marknivå blir verklighet. Målet är att på sikt ge Alby en mer stadsliknande miljö.