Nya trafikplatsen tar form

Den nya åkerbron ska koppla samman Kockbackavägen och E18.
Den nya åkerbron ska koppla samman Kockbackavägen och E18.
Fyra motorvägsramper ska leda in trafiken till E18.
Fyra motorvägsramper ska leda in trafiken till E18.
Bros nya trafikplats, Kockbacka, ska avlasta trafiken mellan Bro och Kungsängen. Om två år är byggena klara - men redan om en månad kan du räkna med strul i trafiken.

Tanken är att den nya trafikplatsen i Kockbacka ska avlasta Enköpingsvägen mellan Kungsängen och Bro. I dag kör mycket tung trafik på vägen, istället för på E18. När den nya trafikplatsen är på plats möjliggörs bilister att ta en alternativ väg in till de östra delarna av Bro, utan att köra igenom Kungsängen.

Dessutom behövs bättre infartsvägar till Kockbackaområdet, som byggs ut med nya villor.

Bygget beräknas kosta 119 miljoner kronor.

– De stora arbetena som pågår nu är att vi bygger en så kallad åkerbro som ska koppla samman Kockbackavägen och E18. Just nu grundlägger vi med fundament och ska börja gjuta över brobanan. Sedan förbereder vi arbetena med broarna som ska gå över E18, säger Niklas Dernell, projektledare på Trafikverket.

En bro ska byggas över E18 och kopplas ihop med fyra ramper, två från norra och två från södra sidan. Dessutom byggs flera nya cykelvägar.

Först sommaren 2018 kan den nya trafikplatsen invigas.

Hur påverkas trafiken av bygget?

– Inom någon månad kommer det att bli lite påverkan ute på E18. Det blir en mindre störning eftersom det blir hastighetssänkningar och olika trafikomläggningar för att vi ska kunna jobba säkert. Det jag vet är att det kommer vara två körfält öppna hela tiden, säger Niklas Dernell.

Exakt hur trafikomläggningarna ska se ut är inte klart.

Fakta

Så blir den nya trafikplatsen

Kockbackavägen förlängs upp till E18 och går över E18 på en bro.

Nya motorvägsramper ansluts mot Kockbackavägen både norr och söder om E18

En ny rondell byggs på norra sidan.

Nya gång- och cykelvägar byggs förbi trafikplatsen.

Kostnaden beräknas bli 119 miljoner kronor.

Källa: Trafikverket