Min lokala hjälte

Nya tunneln ska få namn

Täby Den nya tunneln som går under Stora marknads­vägen och in i Täby centrum är klar sedan några veckor. Nu återstår bara ett namn.

Torrbackstunneln och Täbytunneln är två av förslagen som varit aktuella. Även Centrumpassagen har föreslagits ”på grund av att det är ett passande, beskrivande och trevligt namn”, som det står i tjänsteutlåtandet från stadsbyggnadskontoret.

Till slut har dock Skönhetsrådet kunnat enas om namnet Täby centrum-tunneln. Nu ska bara förslaget godkännas av Stadsbyggnadsnämnden.

Den nya tunneln är 300 meter lång och har kostat över 290 miljoner kronor att bygga.