Nya uppgifter om dödsantal på äldreboende

Endast två av dödsfallen på äldreboendet Kampementet på Gärdet kan med säkerhet kopplas till den livsfarliga streptokock-bakterien. De nya uppgifterna gav vårdbolaget Attendo på fredagkvällen.

I det pressmeddelande som gick ut tidigare på dagen uppgavs att tre personer avlidit till följd av bakterien.

– Det var fel. Det är två avlidna som vi helt säkert vet bar på den här bakterien, säger Marie Pilhjerta, verksamhetschef på Attendo Kampementet på fredagkvällen.

– Det har förekommit andra dödsfall, men inget mer som vi helt säkert kan koppla till bakterien, säger hon.

Hon berättar också att en person som burit på bakterien nu är på bättringsvägen och på väg tillbaka från sjukhus.

För att stoppa spridning av dödsbakterien – Streptokock grupp A – har Attendo, i samråd med landstingets smittskyddsenhet, beslutat att samtliga på äldreboendet ska ges antibiotika. Till en början var det endast personer på ett par avdelningar som fick behandlingen.

– Vi vill vara på den säkra sidan och göra allt vi kan. Det handlar om antibiotika i förebyggande syfte. Vi känner oss trygga med det samarbete vi har med smittskyddsenheten, säger Marie Pilhjerta.

Läs mer om bakterieutbrottet: http://mitti.se/tre-doda-av-bakterie-pa-gardet/?tag=ostermalm