74 nyanlända anvisas till Upplands-Bro

Nu står det klart att Upplands-Bro kommun ska ta emot 74 nyanlända flyktingar under 2017, efter ett beslut från Länsstyrelsen.

Totalt ska Stockholms län ta emot 6904 nyanlända med uppehållstillstånd under året, enligt ett regeringsbeslut. Nu har dessa fördelats över kommunerna.

För Upplands-Bro kommun innebär det att 74 nyanlända personer tas emot under året, vilket är en sänkning från ett tidigare förslag om att kommunen skulle anvisas 102 nyanlända, skriver Upplands-Bro kommun på sin hemsida.

I år har större hänsyn tagits till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, hur många flyktingar man har tagit emot tidigare och hur många som på egen hand valt att bosätta sig i Upplands-Bro kommun.

Migrationsverket beräknar det totala mottagandet i länet år 2017 att uppgå till cirka 14700 nyanlända med uppehållstillstånd. Under 2016 tog Upplands-Bro kommun emot 73 nyanlända personer.