125 nyanlända kan stå utan bostad i höst

Varannan nyanländ i Nacka som bott två år i en kommunanvisad bostad kan ställas på gatan
Varannan nyanländ i Nacka som bott två år i en kommunanvisad bostad kan ställas på gatan
Varannan nyanländ som kommunplacerats i Nacka de senaste två åren, riskerar att stå utan bostad senare i år.
Nacka kommun har bedömt att en nyanländ har rätt till en kommunanvisad bostad i två år, därefter måste de nyanlända själva ordna med bostad.

Tvåårsregeln ifrågasätts och en rättsprocess pågår i förvaltningsrätten om lagen ger kommuner rätt att göra så här.

I Nacka beräknas 250 nyanlända att beröras av tvåårsregeln under 2018.

”Genomgångsbostäder”

På Nacka kommuns hemsida framgår att bostäder som kommunen erbjuder nyanlända är genomgångsbostäder, ”i första hand under den tid på två år som de nyanlända har sitt etableringsstöd via Arbetsförmedlingen.”

Därefter har en nyanländ ansvaret att själv ordna med bostad.

Stora flertalet av de nyanlända som berörs kommer att behöva flytta under hösten, säger Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun. Nyanlända som hittills tvingats flytta har enligt Frida Plym Forshell hittat bostad i andra kommuner eller flyttat och blivit inneboende.

– Hittills har det varit möjligt för många att hitta egen bostad. Men jag misstänker att flera får svårt att hitta egen bostad, ungefär hälften får svårt att hitta egen bostad, säger Frida Plym Forshell.

Fler tillämpar tvåårsregeln

Nacka kommun är inte ensam kommun om att tillämpa tvåårsregeln. För närvarande pågår en rättsprocess i Förvaltningsrätten i Stockholm där ett liknande beslut av Lidingö stad ifrågasätts. Förvaltningsrätten har ännu inte meddelat beslut i det målet.