ANNONS

Ingen av de nyanlända som sades upp enligt tvåårsregel kvar på ön

Några av kontrakten som nu är uppsagda fanns i Larsberg.
Några av kontrakten som nu är uppsagda fanns i Larsberg.
Ingen av de de 56 nyanlända familjer som Lidingö stad hjälpte att hitta nya bostäder sedan de sagts upp från sina kontrakt på Lidingö bor kvar på ön. Det visar siffror från Lidingö stad.
ANNONS

Finns också där poddar finns, tex Podcaster, Acast eller Podbean.

Lidingö stad tillämpar praxisen att säga upp nyanlända från bostadskontakt de fått av staden när den två år långa etableringstiden är slut.

Under 2018 sade staden upp 75 kontrakt med nyanlända. En genomgång från socialkontoret visar att inget av de hushåll som de har hjälpt har fått ny bostad på Lidingö.

Det flesta har fått korta kontrakt

Enligt genomgången är de 75 hushållen av olika karaktär, en del är ensamstående och en del är familjer med barn. 40 barn finns fördelade i de olika familjerna som sades upp under 2018.

19 av de uppsagda har letat efter nytt boende på egen hand, staden har inga uppgifter om vart de tagit vägen.

56 av de uppsagda har staden dock hjälpt att leta boende, inget av de 56 hushållen finns kvar på Lidingö. De flesta har enligt staden fått nytt boende i länet, många i Södertälje. Några har hamnat i Finspång och Karlstad.  Kontrakten man fått är också till övervägande del korta, mellan sex månader och ett år.

Patrik Sandström (MP), vinter

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd.

ANNONS

– Det visar att det blivit som vi befarade, det ansvar som Lidingö ska ta överlåts på andra kommuner, säger Patrik Sandström (MP), oppositionsråd på Lidingö.

När en nyanländ flyttar överförs nämligen ansvaret för denne enligt socialtjänstlagen till bosättningskommunen efter en månad.

Två-årsregeln har prövats i rätten

Miljöpartiet på Lidingö har drivit frågan om två-årskontrakten som en rättsprocess mot staden. De tror att de korta kontrakten försvårar integrationen.

– Att skickas runt mellan kommuner riskerar att försvåra den integration som alla partier säger sig vilja förbättra, säger Patrik Sandström.

Tidigt i våras gav kammarrätten dock  Lidingö stad rätt att säga upp nyanlända från stadens bostäder efter två år. Domen har överklagats och ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen för vidare prövning.

I år har Lidingö stad ansvar för att ta emot 92 nyanlända personer.