Nyanlända får vänta på plats i skolan

Den stora flyktingvågen gör det svårt att hitta skolplatser åt alla nyanlända barn.

Just nu väntar cirka 20 barn i Väsby på att få börja skolan.

– Just nu gör jag ingenting på dagarna. Jag har varken skola eller arbete och det är jobbigt, säger 15-årige Ali Karimi som ensam kommit till Väsby från Afghanistan.

Han berättar att han har varit i Väsby i ungefär en månad men fortfarande inte kunnat börja skolan.

– Jag hade hoppats kunna börja skolan direkt, säger han.

Just möjligheten att få gå i skola och få utbildning var en orsak till varför Ali flydde från Afghanistan där hans mamma och syster fortfarande är kvar.

– Jag drömmer om att bli läkare eller ingenjör. I Afghanistan finns ingen möjlighet att utvecklas. Där riskerade man att dödas om man gick i skolan, säger Ali Karimi.

Väsby kommun har hittills i år tagit emot dubbelt så många nyanlända barn jämfört med samma period förra året, enligt Kent Norström som arbetar med frågan på utbildningsförvaltningen.

– Det är en akut situation. På kort sikt behöver vi skapa en egen klass för de här barnen men på längre sikt handlar det om att skapa speciella mottagningsskolor.

Allra svårast är att hitta lärare som kan undervisa i svenska som andraspråk.

– Nu försöker vi få tag på lärare som har jobbat med läs- och skrivinlärning, säger Kent Norström.

Har du varit med om en liknande situation någon gång tidigare?

– Nej, inte att det har kommit så här många på så kort tid.

Av de nyanlända som börjat skolan har Väsby skola tagit emot klart flest. Skolan har redan en stor elevökning i år som följd av nedläggningen av Smedby skola. Men Lars Valtersson (MP), ordförande i utbildningsnämnden, ångrar inte nedläggningen.

– Nej, det gör jag inte. Det är heller inte meningen att alla ska vara på Väsby skola utan något som vi håller på att lösa.

Förra måndagen samlades berörda tjänstemän och politiker från både majoriteten och oppositionen för att diskutera situationen.

– Vi måste klara av den här situationen för de här människorna är en möjlighet för Väsby och Sverige, säger Lars Valtersson.

Fakta

Nyanländas väg in i skolan

1. På en särskild mottagningsenhet får eleven berätta om sig själv och också träffa läkare och skolsköterska. Samtidigt bedöms elevens kunskapsläge.

2. Därefter placeras eleven i en skolklass. Eleven får då studera svenska som andraspråk och sitt modersmål samt få studievägledning.

3. När svenskakunskaperna förbättrats får eleven allt mer undervisning på svenska och kan sedan helt ingå i en vanlig klass.