Nyanlända flyktingar till Rindö

Vaxholms stad letar bostäder åt nyanlända.
Vaxholms stad letar bostäder åt nyanlända.
Rindö ska bli hemvist för 14 av de nyanlända flyktingar Vaxholm ska ta emot i år. Kommunen planerar just nu för bostadspaviljonger på östra delen av ön.

Vaxholms stad vill ställa upp hyrda bostadspaviljoner på östra Rindö. Paviljongerna ska bli hem åt 14 av de 46 nyanlända flyktingar som kommunen enligt lag ska ta emot i år, skriver kommunen på sin hemsida.

Ännu återstår dock en del förberedelser, bland annat bygglov för de nya bostäderna.

Fler bostäder planeras även på andra håll i kommunen och tidigare har området bakom kommunhuset pekats ut som en tänkbar plats för nyanlända.

Bostäderna på Rindö uppges bli ensamhushåll.

Enligt kommunen ska inflytt ske senast i december.

Läs mer:

Nyanlända kan placeras vid kommunhuset