ANNONS

Nyanlända flyttar in i Loviseberg

modulhus loviseberg
På Lovisebergsvägen 16 byggs just nu modulhus för nyanlända.
Om bara en månad ska 60 nyanlända flytta in i modulhus i Loviseberg. Bygget pågår just nu för fullt.
ANNONS

En bit in i skogen bakom Glömstavägen har det börjat hända grejer. Hit, till Lovisebergsvägen, ska 60 nyanlända med uppehållstillstånd flytta om några veckor. Modulerna börjar komma på plats och inflytt är beräknad till månadsskiftet november december.

Tidigare fanns planer på att bygga modulbostäderna i Källbrink, men grannarna protesterade och kommunen anvisade istället den här platsen där det inte finns lika många grannar.

Har det varit svårt att hitta en plats där det redan bor många människor?

– Ja det har det varit av olika anledningar. Dels har Huddinge redan förtätats och det finns inte så mycket plats kvar i befintliga bostadsområden. Det har inte varit så att vi har hittat en massa lämpliga tomter och sedan har det blivit opinion mot den platsen, utan snarare har det varit svårt att hitta en lämplig tomt där kommunikationerna är så pass bra att de som flyttar in kan ta sig till sina studier eller arbete utan att det blir för krångligt, säger Erika Svärdh, kommunikationschef på social- och äldreomsorgsförvaltningen.

För att kunna bygga modulerna har man varit tvungen att dra fram vatten och el till platsen. Kommunen tyckte tyckte därför att det passade bra med den här tomten, eftersom resten av området också ska bebyggas i sinom tid. Det framdragna avloppet kommer man därmed ha nytta av även efter att modulhusens tioårsavtal har gått ut.

ANNONS

De två byggnaderna kommer att inrymma 38 kompletta lägenheter och 23 rum med delade kök och badrum. Samtliga är genomgångsbostäder för ensamhushåll och ett tredje modulhus för familjer är under upphandling.

Är behovet av bostäder för nyanlända tillgodosett nu?

– Så här långt är det faktiskt det. Vi har jobbat med flera olika fastighetsobjekt samtidigt och försöker sprida ut det i kommunens olika delar. Vi behöver de här bostäderna i Loviseberg för att klara av det, men med dem har vi bostäder så att de räcker för 2017 och en bit in på 2018, säger Erika Svärdh.

ANNONS