Nyanlända sägs upp från sina kontrakt

Lidingö stadshus.
Lidingö stadshus.
Beslutet att säga upp nyanlända från sina bostadskontrakt i staden är inte tillräcklig analyserat menar Centerpartiet.
9 oktober beslöt kommunstyrelsen att säga upp nyanlända från boenden när etableringstiden gått ut.
– Jag ser en poäng med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlände att forma sitt eget liv i Sverige, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman (M).

Nyanlända i Lidingö stad kommer att sägas upp från sina boenden när den tvååriga etableringstiden gått ut. Det beslutade kommunstyrelsen i Lidingö stad på sitt möte 9 oktober. Beslutet gäller de nyanlända  som anvisats till Lidingö av Migrationsverket efter att den nya bosättningslagen trädde i kraft första mars 2016.

Det här är inget lätt beslut

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M).

– Det här är inget lätt beslut men det som har varit vägledande i bedömningen är att alla Lidingöbor ska behandlas lika, ha samma rättigheter och samma skyldigheter, säger  kommunstyrelsens ordförande Anna Rheyneclaudes Kihlman (M), i en kommentar på stadens webb.

Kommunstyrelsen menar att beslutet ska ses i ljuset av nya nyanlända måste tas om hand och att bostadsbristen i Stockholm generellt är stor. Men det är också ett principbeslut.

– Jag kan också se en poäng med att ställa krav och tidigt lägga ett ansvar på den nyanlände att forma sitt eget liv i Sverige, och i det ingår att också ordna sitt eget boende, säger Anna Rheyneclaudes Kihlman.

Vi vet inte hur många som skulle bli hänvisade till socialtjänsten och få bo på vandrarhem med högre kostnader som följd.

Men Centerpartiet är kritiska till beslutet. De yrkade på återremiss av ärendet då de anser konsekvenserna av beslutet inte är tillräckligt analyserade.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet på Lidingö.

Patrik Buddgård, gruppledare för Centerpartiet på Lidingö.

– Vi saknade en konsekvensanalys av vad det betyder för Lidingö stad ekonomiskt samt på individnivå, säger Partik Buddgård (C), gruppledare.

Enligt honom vet man inte exakt hur många beslutat gäller.

De uppsagda som inte lyckas ordna eget boende kan nämligen söka hjälp enligt socialtjänstlagen. och då är det stadens ansvar att försöka hitta ett boende. till exempel på vandrarhem.

– Vi vet inte hur många som skulle bli hänvisade till socialtjänsten och få bo på vandrarhem med högre kostnader som följd, säger Patrik Buddgård (C).

I sitt beslut poängterar kommunstyrelsen att de som ska sägas upp ska få information om detta i god tid, senast sex månader före det att kontraktet går ut.