ANNONS

Nyanlända går i sommarskola

ANNONS

HUDDINGE Trettio elever i åldrarna 16–20 år går under tre veckor i sommarskola för att bli bättre på svenska och få inblick i vilka fritidsaktiviteter som finns i Huddinge kommun.

Till hösten ska de börja i en språkintroduktionsklass. Svenskundervisningen sker på förmiddagar och på eftermiddagarna ligger fokuset på fritidsaktiviteter vilket ska hjälpa dem socialt.

Sex gymnasieelever får sommarjobb som tolkar åt ungdomarna.

När hösten kommer ska de även fungera som deras faddrar på gymnasiet.

– Genom sommarskolan får eleverna en möjlighet att lära sig svenska innan de börjar på gymnasiet och de kan därmed komma snabbare framåt i studierna, säger Mona Lifwergren, enhetschef på Resurscentrum för nyanlända.