ANNONS

Nyanlända som tar sig till gymnasiet dubblat

Andelen nyanlända i Haninges skolor är högre än någonsin – ändå ökar andelen som klarar gymnasiebehörigheten.
Andelen nyanlända i Haninge är rekordhögt – ändå ökar andelen som blir gymnasiebehöriga.
"Superrektorn" Lina Axelsson Kihlblom har lämnat jobbet som Haninge kommuns grundskolechef.
Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge.
Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande i Haninge.
Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande i Haninge.
Den 14-årige pojken har autism och epilepsi – och söker en skola för honom.
Skola.
Insändarskribenten känner sig sviken av Brandbergsskolan.
Brandbergsskolan.
Ribbyskolan.
Ribbyskolan.
Andelen nyanlända som når gymnasiebehörigheten har nästan fördubblats på två år i Haninge. Men totalt sett sjunker skolresultaten något – och återigen anges Brandbergsskolan som huvudfaktorn. "Vi tappar totalt 2,8-3 procent i gymnasiebehörighet, men vi hade kunnat gått ner sex procentenheter med tanke på alla nyanlända vi tagit emot. Jag menar att Haninges skolor egentligen ökat resultaten", säger Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge.
ANNONS

Nästan samtidigt som Haninge klättrar på Lärarförbundets ”Bästa skolkommun”-rankning för 2017, visar nu avslutningsbetygen för årskurs 9-eleverna den gångna vårtermin att betygen i Haninge fortsätter att sjunka något.

Som Mitt i berättat tidigare sjönk betygsresultaten för årskurs 9-eleverna även för hösten 2016, jämfört med höstterminen 2015, detta till följd av den kraftiga ökningen av nyanlända på Brandbergsskolan.

Totalt sett minskar nu andelen som klarade kunskapsmålen i årskurs 9 i Haninge kommun från 75,8 procent till 71,1 procent.

Det genomsnittliga meritvärde har sjunkit från 224,3 till 216 och gymnasiebehörigheten sjunker något, från 87,4 till 84,8.

Just nu utgörs 8,5 procent av eleverna i Haninges årskurs 9 av nyanlända, vilket är rekordhögt.

Haga/Lyckebyskolan med statistiskt jätteras

Men andelen nyanlända som når gymnasiebehörighet har nästan fördubblats de två senaste åren.

Från 25 procent 2015 till närmare 50 procent 2017. Dock hinner de sällan få godkänt i alla ämnen, vilket nu ger avtryck i skolresultaten.

De nyanländas gymnasiebehörighet ökar kraftigt – men resultaten sjunker ändå totalt sett något i Haninge kommun.

De nyanländas gymnasiebehörighet ökar kraftigt – men resultaten sjunker ändå totalt sett något i Haninge kommun.

Bakom att resultaten statistiskt sjunker något i Haninge finns också ett stort resultatras på Haga/Lyckeby-skolan i Vendelsö.

ANNONS

Vi hade bättre uppföljning av eleverna som inte nådde målen

Stefan Friberg, rektor på Ribbyskolan

Haga/Lyckebyskolan har sänkt sitt genomsnittliga meritvärde från 246,2 till 217,5 och andelen som nått målen i alla ämnen har sjunkit från 93,2 till 72,5, en minskning med över 20 procentenheter.

Men det är ett ras som grundskolechefen Lina Axelsson Kihlblom förklarar med att det fanns väldigt få 15-åringar i Vendelsö förra läsåret.

– Haga/Lyckeby hade bara 51 elever som gick ut i våras och fyra av dem kom inte in på gymnasiet. När man är så få så slår fyra elever väldigt hårt i statistiken, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Ribbyskolan flest nyanlända – men också bäst utveckling

I stället är det återigen eleverna på Brandbergsskolan som får klä skott för att resultaten fortsätter vika nedåt.

Ribbyskolan.
Ribbyskolan.

Bara 44,4 procent, alltså mindre än hälften av Brandbergsskolans elever, fick godkänt i alla ämnen det gångna läsåret.

Föregående läsår var andelen 60,9 procent. Och i genomsnittligt meritvärde har skolan tappat från 216,4 till 193,2.

Både Ribbyskolan och Söderbymalmsskolan har fler nyanlända i årskurs 9 än Brandbergsskolan, men de två skolorna har en helt annan elevblandning och större upptagningsområde.

Ribbyskolan i Västerhaninge är också en av skolorna i Haninge som visar upp bäst resultatutveckling det gångna året.

 I Tungelsta, Dalarö och i Vendelsö, där skolorna normalt sett inte tog emot nyanlända förut, har man tagit sitt uppdrag till fullo.

Lina Axelsson Kihlblom, grundskolechef i Haninge

Rektorn Stefan Friberg har inget glasklart svar på varför, men försöker:

– Vi hade fler elever som aldrig började läsa moderna språk och därmed inte fick ett F i ämnet i betyget, vi har sett avhopp från språkvalet tidigare år. Och vi hade bättre uppföljning av eleverna som inte nådde målen, och extra anpassningar och särskilt stöd har satts in.

– Möjligheterna att komplettera under lovskolor och sista veckorna på terminen har också funnits, säger han.

Nyanlända koncentreras till Brandbergen och Jordbro

Till skillnad från i Västerhaninge så får de nyanlända i Brandbergen allt mindre draghjälp av svenskfödda elever – allt fler väljer andra skolor.

Brandbergsskolan.

Brandbergsskolan.

Skolan har tappat mer än hälften av elevantalet i årskurs 9 på sex år.

Moderaterna i Haninge menar att Haninge kommun misslyckats, och har föreslagit en försäljning av Brandbergsskolan till Engelska skolan. 

Lina Axelsson Kihlblom:

– Det är ju en enormt försvårande faktor att vara nyanländ i Sverige, och vi vet ju att det är i Brandbergen och Jordbro som Haninges nyanlända hamnar.

.– Nu ser våra skolor i alla fall nyanlända som ett tillskott till skillnad från tidigare. I Tungelsta, Dalarö och i Vendelsö, där skolorna normalt sett inte tog emot nyanlända förut, har man tagit sitt uppdrag till fullo, fortsätter hon.

– Vi har sett en framgångsfaktor för god integration. De nyanlända kom in i den vanliga undervisningen på dessa skolor, i det vanliga sammanhanget, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Hon ingick själv i den nyligen avslutade Skolkommissionen som hjälpt regeringen med åtgärder för att öka resultaten och likvärdigheten i landets skolor.

Ökade resultat ska ge rektorerna Finlandskryssning

– Tittar vi på oddskvoterna som vi tittade på så är ju faktorn om huruvida du är nyanländ eller inte den faktor som slår mer än alla andra av dem som kan hindra dig från att klara grundskolan. Det ska vi använda som kunskap för vårt kompensatoriska uppdrag i Haninge, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Haninge låg på cirka 85 procent i den samlade gymnasiebehörigheten det gångna läsåret, Det är nästan exakt samma andel som snittet i länet. Rikssnittet ligger på 80,5 procent.

Men Lina Axelsson Kihlblom är inte nöjd.

Jag vet att lärarna arbetar tålmodigt och noggrant för att höja våra elevers kunskaper

Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämnden i Haninge

Hon vill öka gymnasiebehörigheten kraftigt i Haninge.

Hennes mål är en ökning med minst fem procentenheter det kommande året, till över 90 procent.

I potten för Haninges rektorer: En resa över Östersjön.

–  Jag har lovat våra rektorer en Finlandskryssning om vi hamnar på över 90 procent i juni, säger Lina Axelsson Kihlblom.

Har de önskat sig en Finlandskryssning?

Lina Axelsson Kihlblom skrattar:

– Nej, men det blir Finland om vi når målet.

Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden i Haninge, säger att hon är väldigt nöjd med gymnasiebehörigheten i Haninge.

S: Våra elever behöver lyfta sig

– Vi har ju satt upp tydliga krav om att våra elever ska in på gymnasiet, säger hon.

– Min oro finns kring risken att de elever som inte kommer in på gymnasiet faktiskt slutar skolan helt, säger hon.

Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande i Haninge.

Maria Fägersten tycker att kommunens meritvärde ligger stabilt i kommunen de senaste fem åren.

– Visst kan man titta på förra året och se att vi det året låg högre i meritvärde, och detta år ligger lägre, men det är ju olika elever vi pratar om, säger hon.

– Det är klart att vi önskar att meritvärdet hos våra elever ska öka, och jag vet att lärarna arbetar tålmodigt och noggrant för att höja deras kunskaper. Eleverna behöver lyfta sig här om de ska ha samma förutsättningar som andra att stå sig i konkurrensen om de populära gymnasieplatserna i länet, säger Maria Fägersten.