Nyanlända har ännu inte fått språkstöd

Sven Lidbeck är kritisk till att Hersby gymnasium inte lyckats ordna handledare som kan nyanländas språk.
Sven Lidbeck är kritisk till att Hersby gymnasium inte lyckats ordna handledare som kan nyanländas språk.
Den 24 januari anmäldes Hersby gymnasium till skolinspektionen skolan inte gett elever handledning på sitt eget modersmål, bland annat en 15-årig kille från Somalia.

Skolinspektionen lämnar nu över ärendet till Lidingö stad för åtgärd.

Sven Lidbeck är god man till 15-åringen från Somalia. Enligt honom är det inte bara killen han är god man för som har svårt att tillgodogöra sig utbildningen på svenska.

– De förstår inte lärare och lärarna förstår inte dem. Killen jag är god man för berättade att när han kom till skolan på morgonen och de inte förstod vad lärarna sa så fanns det ingen anledning att vara kvar. Då drog de ut på stan istället, säger han.

Skolinspektionen skriver i sitt beslut att man lämnar över ärendet till Lidingö stad ”för utredning och eventuella åtgärder” eftersom det är staden som är huvudman för Hersby gymnsium.

Enligt Maria Wersäll, områdeschef och verksamhetsansvarig för Hersby gymnasium, kommer man nu att sätta in en platsannons för att söka efter en somalisk studiehandledare.

– Vi var ute med en i höstas och nu har vi lagt ut en till, men just när det gäller somaliska har det varit svårt med rekryteringen, säger hon.

Att återigen gå ut med en annons tror däremot Sven Lidbeck inte kommer att ge några resultat.

– Jag tycker att det är nonchalant att man inte anstränger sig mer. De måste ju få lära sig svenska, annars blir det ju åt helvete, säger han.

Men Maria Wersäll säger att den generella policyn på Hersby gymnasium är de använder svenska i svenskundervisningen.

– Lärarna är pedagogiskt utbildade, de anser inte att de behöver tolk när de undervisar i svenska som andra språk.

Men hur ska eleverna kunna tillgodogöra sig utbildningen i svenska om de inte förstår?

– Lärarna märker om de får dålig respons och i så fall prövar man en ny metod. De har som mål att eleverna ska lära sig svenskan så fort som möjligt.

Kan det inte vara ett alternativ att anställa en tolk i väntan på att man får tag på en somalisk studiehandledare?

– Den rutin vi har är att vi använder tolkar vid inskrivningssamtal, i kontakt med studie- och yrkesvägledare och elevhälsan men när det gäller undervisningen kräver vi en viss pedagogisk bakgrund, säger Maria Wersäll.

Gunilla Engström är chef på modersmålsenheten och mottagningen för nyanlända grundskoleelever på Lidingö stad och är den som ansvarar för rekryteringen av studiehandledare.

– Det är inte lätt att hitta en studiehandledare i de olika språken eftersom personen måste ha en tillräckligt bra grund i svenska och förståelse i de ämnen som eleven läser. Sedan handlar det också om att få personer att vilja åka till Lidingö för en tjänst på kanske fem timmar per vecka. Min förhoppning är naturligtvis att jag kan anställa en person snart, säger hon.