Nyanlända får instegsjobb på kommunen

Turebergshuset Kommunalhus Sollentuna
Sollentuna kommun erbjuder 25 jobb för nyanlända.
I år erbjuder Sollentuna kommun 25 instegsjobb för nyanlända.
Detta är möjligt tack vare ett samarbete med Arbetsförmedlingen.
– Det är ett fantastiskt sätt att få lära sig svenska, säger Helene Bengtson på Sollentuna kommun.

Nyanlända som studerar SFI kan ha ett deltidsjobb som till 80 procent finansieras av Arbetsförmedlingen – så kallade instegsjobb.

Tanken är att instegsjobben ska vara en ingång till arbetslivet och dessutom stimulera språkinlärningen.

I år erbjuder Sollentuna kommun 25 instegsjobb inom de egna förvaltningarna.

– Det är som alltid väldigt viktigt att ha rätt person på rätt plats, och i det här fallet gör vi matchningen i samarbete med Arbetsförmedlingen, berättar Helene Bengtson, förvaltningschef på utbildnings- och arbetsmarknadskontoret.

Instegsjobben, som kan vara mellan sex månader och två år, kommer inte att ersätta ordinarie tjänster, utan fungerar som en extra resurs där det finns behov.

– Det kan handla om arbete med unga på fritidsgårdar, eller enklare administrativa uppgifter på kontor, berättar Marie Eklund på utbildnings- och arbetsmarknadskontoret i Sollentuna kommun.