Nyanlända får kurs för att lära sig om valet

vallokal
Alla nyanlända Sundbybergsbor får information om valet via en samhällsutbildning.
Sundbybergs stad skickar alla nyanlända vuxna på en samhällsutbildning där information om kommun- och landstingsvalen ingår. Valnämnden har dock ingen övrig strategi för att nå de nyanlända förstagångsväljarna.

Alla nyanlända vuxna, som kommer till Sundbybergs kommun har rätt att gå en 72-timmarskurs i samhällsorientering för att lära sig om hur det svenska samhället fungerar. EU-medborgare får dock inte gå kursen.

En del i utbildningen handlar om demokrati och de val som vi gör var fjärde år.

– Många av dem som går kursen har inte varit folkbokförda i tre år så de får inte rösta nu, men vi pratar ändå om hur viktigt det är att rösta och att valen är fria och hemliga. Har man växt upp i en diktatur kanske man inte vågar rösta annars, berättar Mette Schönström, samordnare för Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.

Valnämnden skickar också ut information om var man kan rösta när det närmar sig valdagen, men har ingen övrig informationskampanj för att nå nyanlända förstagångsväljare.