Nyanlända lärare ska snabbskolas

Mitt i Järfälla 30 augusti 2016.
Mitt i Järfälla 30 augusti 2016.
Järfälla hakar på regeringens initiativ om snabbspår för nyanlända lärare.

Inom ett år kan de första börja jobba i skolan.

Mitt i Järfälla rapporterade nyligen om att bristen på lärare var stor vid skolstarten. Men nu satsar Järfälla kommun på snabbspår för att få ut nyanlända lärare i arbete så fort som möjligt.

– För mig är det helt naturligt att vi ska ingå i projektet, säger Eva Ullberg (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommun.

Initiativet kommer från början från regeringen, som tillsammans med arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter har tagit fram ett snabbspår för att personer som har en utländsk lärarexamen snabbare ska kunna börja jobba i den svenska skolan.

– Det här är ett sätt att klara lärarförsörjningen, men det är också bra ur integrationssynpunkt att människor snabbt kan komma i arbete, säger Eva Ullberg.

Det är Stockholms universitet som ansvarar för snabbspåret i Järfälla. Under 26 veckor får lärarna utbildning som varvas med arbetsplatspraktik.

– Det är också en chans att visa upp Järfälla och våra skolor, säger Eva Ullberg.

Efter 26 veckors utbildning och praktik väntar kontroller av lärarnas kunskaper. Därefter kan de första börja jobba. I bästa fall inom ett år. Och Eva Ullberg hoppas så klart att de som praktiserat i Järfälla får mersmak.

– I slutändan blir de största vinnarna våra barn och elever.