Nyanlända ska lära sig mer svenska – och mer om Lidingö

Lidingö kyrka kan vara ett av besöksmålen under lovskolan.
Lidingö kyrka kan vara ett av besöksmålen under lovskolan.
För första gången ordnas lovskola i svenska som andraspråk för Lidingös nyanlända. Men det rör sig inte bara om klassisk klassrumsundervisning.

Lovskolan är ett nytt initiativ på Lidingö och riktar sig till personer som varit i Sverige i mindre än fyra år. Under två veckor i augusti kommer drygt 80 barn och ungdomar att få hjälp att nå målen i svenska som andraspråk på Hersby gymnasium.

De flesta är gymnasieelever men även de som går i grundskolans årskurs sex och uppåt är välkomna, berättar Tove Loso, en av fem lärare som kommer att hålla i undervisningen.

– Ett grundläggande tema för alla tio dagarna är vänskap. Utifrån det kommer eleverna att få göra en rad olika saker. Jag kommer till exempel att hålla på med musik och låta varje grupp demokratiskt välja en låt med svensk text. Sedan kommer de att få träna svenska genom att lyssna på låten, läsa texten och prata kring den. Som avslutning kan det hända att de får spela upp den för varandra.

Dagarna kommer även att innehålla allt från museibesök och utflykter till kända platser på Lidingö, till att spela fotboll och äta glass. Förutom att förbättra betygen i svenska som andraspråk ska lovskolan bidra till att eleverna känner sig mer integrerade på ön. Därför har staden också anställt åtta sommarjobbande gymnasieungdomar som ska fungera som kontakter ut i samhället.