154 nyanlända Värmdöbor kan förlora sina hem

Lekplats vid modulhus i Hemmestatorp. Foto: Arkivbild
Lekplats vid modulhus i Hemmestatorp. Foto: Arkivbild
Över 150 nyanlända Värmdöbor riskerar att stå utan bostad i år. Skälet är att Värmdö tolkar den nya bosättningslagen som att skyldigheten att hjälpa dem går ut efter två år. Men så tolkar inte alla kommuner lagen.

Under 2018 kan 154 nyanlända personer som har bott två år i Värmdö tvingas lämna de bostäder som de har fått bo i under etableringsperioden.

Värmdö tolkar bosättningslagen så att nyanlända endast har rätt att få hjälp med bostad under de två år som de har det statliga etableringsstödet.

– Det blir svårt att tolka lagen på ett annat sätt när lagstiftarna, utan dialog med oss kommuner, bestämde sig för att skjuta över ansvaret till oss. Kommunen sitter inte med tomma bostäder, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.  

”Många får svårt att hitta bostad”

Flera av länets övriga kommuner tolkar lagen på samma sätt, vilket betyder att över 1000 nyanlända kan förlora sina hem när etableringstiden går ut, enligt en kartläggning som DN har gjort. I grannkommunen Nacka kan 125 nyanlända stå utan bostad i höst.

– Jag misstänker att flera får svårt att hitta egen bostad, säger Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun till Mitt i.

160 nyanlända väntas i år

Enligt bosättningslagen tilldelas landets kommuner ett visst antal nyanlända flyktingar varje år. I Värmdö har man tagit emot 325 personer de senaste två åren. Under 2018 är siffran 160.

Deshira Flankör (M) menar att de nyanlända har fått god tid på sig att förbereda sig.

– Under hela etableringsprocessen har vi informerat våra nyanlända förutsättningarna. Flera har hittat jobb och eget boende. Många står i minst tre bostadsköer runt om i landet vilket vi har hjälpt dem med, säger hon. 

Kommunerna ska bland annat ge de nyanlända SFI-utbildning och bostad. Den första mars har det gått två år sedan bosättningslagen trädde i kraft och de första nyanlända anvisades.

Men alla kommuner tolkar inte lagen snävt. I Botkyrka och Järfälla anser man att ansvaret för de nyanländas boenden sträcker sig under en längre tid.

– Vi jobbar inte på det sättet, vi jobbar med integration, säger Alexander Rajsic, samordnare på Järfälla kommun, till DN.

Fakta

Bosättningslagen

  • Sedan den 1 mars 2016 finns en ny lag, Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.
  • Lagen innebär att alla kommuner i Sverige ska ta emot nyanlända för bosättning.
  • Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens befolkningsstorlek, arbetsmarknad, hur många nyanlända och ensamkommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.
  • Det är Migrationsverket som anvisar nyanlända till kommunen.
Källa: Värmdö kommun, Sveriges Riksdag