Polisens nyårslöfte: Cykelvett och knarkfritt

Cykeltrafik, inbrott och narkotika - tre fokusområden för polisen på Kungsholmen.
Cykeltrafik, inbrott och narkotika - tre fokusområden för polisen på Kungsholmen.
Minskat narkotikamissbruk i offentliga miljöer, information till cyklister om vilka trafikregler som gäller och fortsatt bosamverkan för att förhindra inbrott. Det är polisens medborgarlöften på Kungsholmen.

Det är andra året som polisen presenterar medborgarlöften för varje stadsdel. Missbruk i offentlig miljö, som det har funnits en stor diskussion kring under 2017, är ett huvudfokus för 2018 på Kungsholmen.

Peter Enell, kommunpolis på Kungsholmen, säger att en förklaring till problemen är de många missbruksinstitutioner som finns på Kungsholmen, däribland psykiatri, metadonklinik och sprututbyte.

– Jag har tänkt att vi ska göra en större och bredare samverkan med de här institutionerna för att se vilka problem som finns runt deras platser, säger han.

Åtgärder som, enligt Peter Enell, skulle kunna förbättra situationen är bland annat grannsamverkan i utsatta områden för att göra gårdar och garage tryggare.

– Det handlar också om att ha en dialog med dem som besöker de här institutionerna, att det finns en förståelse för området runt omkring, säger Peter Enell.

Peter Enell, polis

Peter Enell  är kommunpolis på Kungsholmen. Foto: Sebastian Davidsson

Trafikvett för cyklister

Ett annat fokusområde för året är trafikvett för cyklister.

– Många cyklar efter eget huvud men trafiken är ganska komplicerad och komplex, säger Peter Enell.

Två exempel som Kungsholmens kommunpolis lyfter fram är att många cyklister tror att de har företrädesrätt i Lindhagensrondellen och att alltför få respekterar övergångsställena på Norr Mälarstrand.

– Vi ska göra insatser med information. Många cyklister förstår inte att de är en potentiell fara för andra.

Samverkan mot inbrott

Den sista delen i medborgarlöftet handlar om inbrott. Polisen kommer att fortsätta arbetet med att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag att starta bosamverkan. Sedan 2015 har 435 föreningar och bolag på Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm deltagit i möten och fått information från polisen om bosamverkan.

Fakta

Polisens fyra mål för medborgarlöften

1. Medborgarna ska känna närvaro av polis i de utvalda områdena och kunna ta del av förändringar och åtgärder som vidtagits via kommunikation genom lokal media och bosamverkanskontakter.

2. Att en ökad förståelse om trafikregler skall leda till mindre antal olyckor.

3. Att öppet missbruk av narkotika och andra droger skall minska i offentliga miljöer.

4. Att Stadsdelsförvaltning och övriga samverkanspartners som trafikkontor, parkförvaltning, MTR, SL, företagarförening är delaktiga i föreslagna åtgärder och att dessa får ta del av information om problem som framkommer.

Källa: Polisen