Fler nybakade studenter väntar med högskola

Fler 19-åringar pausar studierna efter gymnasiet.
Fler 19-åringar pausar studierna efter gymnasiet.
Färre 19-åringar på Lidingö går direkt från gymnasiet till högskolestudier.
- Det kan vara bra att mogna och få litet erfarenhet innan man börjar med högskolestudier, säger Ida Senander, studie- och yrkesvägledare.

Allt färre 19-åringar går vidare direkt från gymnasiet till högskolan. Det visar färska siffror.

– Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan. Om vi däremot tittar på dem som är några år äldre, 24-åringarna, så har andelen som påbörjat en högskoleutbildning under samma period legat stabil, säger Aija Sadurskis, utredare vid UKÄ, Universitetskanslersämbetet,  som sammanställt siffrorna.

I utredningen har man tittat på hur stor andel av 19, 21 och 24-åringarna som påbörjat högskolestudier.

Förra året påbörjade 16 procent av 19-åringarna från Lidingö en högskoleutbildning direkt efter gymnasiet. I år är motsvarande siffra 14 procent.

Många backpackar, eller jobbar utomlands.

Att den siffran sjunker behöver inte vara ett problem, menar Ida Seander, studie- och yrkesvägledare på Hersby gymnasium, där mestadels elever från Lidingö går.

– Det finns fördelar med det. Man hinner mogna litet, få arbetslivserfarenhet, livserfarenhet och omvärldskunskap som är bra att ha när man studerar vidare.

Vad gör de ungdomar som du pratar med som inte pluggar vidare?

– Många backpackar, eller jobbar utomlands. Det är bara bra tycker jag.

Och de som vill plugga vidare?

– Eftersom jag tar hand om ekonomiprogrammet är det många som vill plugga på Handels.

Om betygen inte räcker? 

– Jag vill inte ta ifrån dem drömmen. Vi kan prata om att plugga upp betygen men jag försöker också att bredda deras syn. det finns så många utbildningar på andra håll i lander som är lika bra och kan leda till liknande jobb.

Trots att 19-åringarna dröjer med att börja plugga läser fortfarande de allra flesta  Lidingöbor vidare så småningom. Vid 24-årsålder hade 75 procent påbörjat högre studier. Av Stockholmskommunerna var det bara Danderyd som hade en högre andel, 81 procent.

Betydligt fler av Lidingökvinnorna än Lidingömännen hade börjat på högskola vid 24 års ålder.  80 procent kvinnorna och 70 procent av av männen hade börjat plugga vidare.

Fakta

Fler kvinnor läser vidare

UKÄ:s undersökning gäller 19-åringar födda 1997 och 24- åringar födda 1992.

I hela Stockholms län hade drygt 50 procent av 24-åringarna påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. (57 procent av kvinnorna och 43 procent av männen).