Fler nybakade studenter väntar med högskola

Fler 19-åringar pausar studierna efter gymnasiet.
Fler 19-åringar pausar studierna efter gymnasiet.
Färre 19-åringar från Nacka och Värmdö går direkt från gymnasiet till högskolestudier.
- Bra för individen att hinna känna efter vad man vill, säger Johan Karlsson, studie och yrkesvägledare.

Allt färre 19-åringar går vidare direkt från gymnasiet till högskolan. Det visar färska siffror.

– Allt färre går direkt från gymnasiet till högskolan. Om vi däremot tittar på dem som är några år äldre, 24-åringarna, så har andelen som påbörjat en högskoleutbildning under samma period legat stabil, säger Aija Sadurskis, utredare vid UKÄ, Universitetskanslersämbetet,  som sammanställt siffrorna.

I utredningen har man tittat på hur stor andel av 19, 21 och 24-åringarna som påbörjat högskolestudier.

Förra året påbörjade 16 procent av 19-åringarna på Nacka och 10 procent av 19-åringarna på Värmdö en högskoleutbildning direkt efter gymnasiet. I år är motsvarande siffra 13 respektive 7 procent.

Att den siffran sjunker behöver inte vara ett problem, menar Johan Karlsson, studie- och yrkesvägledare på Gustavsbergs gymnasium, där elever både från Nacka och Värmdö går.

För individen finns det fördelar med att vänta.

– Det är klart att man samhällsekonomiskt vill att de studerar vidare med en gång. Men för individen finns det fördelar med att vänta. Man hinner ta för sig av arbetsmarknaden och känna efter vad det är man vill. Det är en stor investering för en 19-åring att hoppa på en utbildning som kanske är 4,5 år, säger han.

Hur hjälper du sistaårselever på gymnasiet som kommer till dig och är villrådiga?

– Mycket handlar om att reda ut vad man vill. Man kanske är intresserad av ekonomi men söker man på ”ekonomi” på utbildning.nu får man flera tusen träffar. Då måste man prata; vad menar man med ekonomi? Det kanske är nationalekonomi, eller någonting annat.

Om betygen inte räcker för den utbildning man vill gå?

– Jag försöker att vidga vyerna och hitta många bra alternativ.

Trots att 19-åringarna dröjer med att börja plugga, läser fler Nacka- och Värmdöbor vidare så småningom. Vid 24-årsålder hade nära 57 procent av Nackaungdomarna påbörjat högre studier. Strax under hälften av Värmdöborna, 42 procent av 24 åringarna hade börjat plugga vidare. ,

Stockholmssnittet ligger på dryga 50 procent.

I båda kommunerna var der betydligt fler av kvinnorna än männen hade börjat på högskola vid 24 års ålder.

– Det hänger säkert ihop med resultaten från högskolan, säger Johan Karlsson.

 

 

Fakta

Det är kvinnorna som pluggar vidare

UKÄ:s undersökning gäller 19-åringar födda 1997 och 24- åringar födda 1992.

I hela Stockholms län hade drygt 50 procent av 24-åringarna påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder. (57 procent av kvinnorna och 43 procent av männen).