Nyboda först med en dator per elev

På Nyboda skola har de äldre barnen en egen laptop. De yngre har fått en I-pad. Inköpen har gjorts inom den ordinarie budgeten.

Enligt Ulrica Dahlén, biträdande rektor på Nyboda skola, har inköpen gjorts inom skolans budgetramar. Ingen extrapeng har skjutits till.

– Vi tror att vi i framtiden inte behöver köpa in vissa typer av läromedel. Kostnaderna för papper minskar ju också när vi inte behöver kopiera och skriva ut lika mycket som tidigare, säger hon.

På Nyboda skola tänker man sig enligt Ulrica Dahlén att man ska jobba med olika typer av lärresurser, både digitala och analoga.

– Mycket finns gratis om man vet hur man ska söka och hur man ska bedöma värdet, annat kommer vi att få köpa in, säger hon.

Enligt Anita Brynje, tillförordnad barn- och utbildningschef i Tyresö kommun, finns det i dag inga planer på att ge skolorna någon extrapeng till inköp av datorer.

– Generellt sett är vi positiva till tekniska hjälpmedel i skolorna. Men personalen på skolorna måste själva bestämma vad de tycker är viktigast och hur de vill använda skolpengen.

Anita Brynje ser Nyboda lite som en Tyresös pionjär inom området.

– Just nu går Nyboda före. De får sedan dela med sig av sina erfarenheter till andra. Det handlar om att öka kompetens och stöd så att datorerna verkligen kan användas pedagogiskt i undervisningen”, säger hon.

Personalen på skolorna måste själva bestämma vad de tycker är viktigast

Fakta

Drygt två elever per dator i Tyresö

Antal elever per dator:

Tyresö: 2,3

Nacka: 2,0

Haninge: 4,4 (då ingår även lärarnas datorer)

Värmdö: 2,5.