Nybohovshissen stängs av nästa år

Nybohvshissen, hiss Nybohov, Liljeholmen
Nybohovshissen stängs av nästa år. Orsak: den ska rivas och ge plats till två nya hissar.
Nybohovshissen ska byggas om och bli till två hissar.
Arbetet inleds troligen nästa år.
– Vi sätter in ersättningsbussar under tiden bygget pågår, säger Cles Keisu, på SL:s presstjänst.

Nybohovshissen invigdes på 60-talet och behöver bytas ut. Samtidigt byggs det mycket i området och befolkningen ökar. Det gör att allt fler måste få plats i hissen mellan Nybohovsberget och Liljeholmens tunnelbanestation.

Nu ska alltså den gamla bergbanan utökas till två parallella hissar.

– Ambitionen är att arbetet ska komma igång under 2018, men jag vet inte om det blir vår, sommar eller höst. Man håller nämligen på och jobbar med projektplanen just nu, säger Claes Keisu, på SL:s presstjänst.

Hur lång tid arbetet kommer att ta är därmed också oklart.

– Men vi kommer att sätta in ersättningsbussar under tiden man river och bygger nytt, säger han.

Nybohovshissen har i perioder varit trasig, och de senaste åren har den inte kunnat ta lika många människor ombord som tidigare. När den varit avstängd har det varit besvärligt för rörelsehindrade att få plats på de trånga bussar som satts in.