Nybygge i Aspudden får kalla handen

Bygge
Okej med rivningar, men nej till bygge, anser stadsbyggnadskontoret. Obs genrebild
Ett byggföretag vill riva två villor i Aspudden och bygga ett flerbostadshus i stället.
Men stadsbyggnadskontoret säger nej – och vill att politikerna gör detsamma.
Huset är för stort och olämpligt, anser man.

Aspudden är en av de stadsdelar där rivningsvågen märkts som mest. Många småhus har de senaste åren jämnats med marken för att ge plats till lägenhetshus.

Ett byggföretag har nu ansökt om att få riva två enplansvillor från 1930-talet vid Alvastravägen och där bygga ett flerfamiljshus med 20 lägenheter.

Rivningslov beviljas

Stadsbyggnadskontoret ser inga problem med att ge rivningslov. Men däremot uppmanar man politikerna att säga nej till bygget av flerbostadshuset. Tjänstemännen tycker visserligen att själva byggnadens ”okonventionella” utformning skulle kunna passa i kvarteret, men menar att det finns för stora problem.

Man pekar bland annat på att byggnaden upptar för stor del av tomten, att en befintlig stenmur måste rivas och att bilparkeringen har för få platser.

Den 22 februari ska stadsbyggnadsnämnden ta ställning till bygget.