Nybygge ska få Baggeby vakna upp ur slummern

Johan Stål har stora planer på hur han vill utveckla Baggeby torg.
Johan Stål har stora planer på hur han vill utveckla Baggeby torg.
Enligt en ny utvecklingsplan ska Baggeby torg få fler bostäder och kaféer.
Enligt en ny utvecklingsplan ska Baggeby torg få fler bostäder och kaféer.
Baggeby centrum ligger i dvala. Det är få människor som rör sig på torget på dagarna. Men det vill fastighetsägaren Johan Stål ändra på. Enligt en ny utvecklingsplan hoppas han kunna bygga 80 nya bostäder runt torget.

Baggeby centrum för en slumrande tillvaro. Det är få människor som rör sig i området och torget gapar tomt. Men det är något som Johan Stål, vd för Lidingö Baggeby Torg Holding AB, vill ändra på. År 2014 köpte bolaget fastigheterna som omgärdar torget och han har planer på att bygga till ett par våningar på fastigheten som har en mataffär och pizzeria på torget och på andra sidan torget vill han låta uppföra ett flerfamiljshus på sju eller åtta våningar.
– Jag tror man kan öka attraktionskraften till området för det finns en potential. Baggeby torg ligger fint och har med bra kommunikationer. Och så finns det många som redan bor i området, säger han.
Det nya flerfamiljshuset skulle innehålla närmare 40 lägenheter.
– Vi vill gärna kombinera med ettor, tvåor och mindre treor samt med butiker på bottenplanet. Det är viktigt att få rätt sammansättning på hyresgäster i de kommersiella delarna.
Påbyggnaden med två våningar på det befintliga huset skulle innebära 40 mindre lägenheter.
– Där vill vi satsa på mindre bostäder för studenter och för ungdomar. Det är ett centralt läge som passar yngre människor på grund av närheten till city och Stockholms universitet, säger han.
Den mellanliggande parkeringsgatan mellan Bodalsvägen och Baggeby torg ska enligt utvecklingsplanen tas bort vilket skulle få det nuvarande torget att sträcka sig ända ut till Bodalsvägen.
– Vi vill flytta parkeringsgatan som nu används som ett stopp till torget. Vi vill skapa ett tydligt torg som inte bara används som en genomfartsled. Det ska finnas uteserveringar där man ska kunna sitta och ta en kopp kaffe i solskenet. Vi vill rama in torget så det blir ett trevligt torg, säger Johan Stål.
Om det blir en blandning av bostadsrätter och hyresrätter är för tidigt att säga menar Johan Stål. Och var parkeringsplatserna ska ligga utreds. Men utvecklingsplanen är i linje med vad Lidingö stad eftersträvar.
– Vi vill förtäta enligt stadens planer. Vi vill få fler boende och fler verksamheter till Baggeby och vi för bra diskussioner med Lidingö stad, säger han.
Om utvecklingsplanen förverkligas innebär det att området skulle få cirka 80 nya bostäder och cirka 100 nya Baggebybor.

När kan första spad-taget tas tror du?
– Det är svårt att sia om. Gemensamt med staden, boende och näringsidkare tror jag att vi gemensamt kan skapa ett attraktivt torg.
Marianne Råberg, som är talesperson på Lidingö hembygdsförening när det gäller ny stadsplanering på Lidingö, är skeptisk.
– Detta förtätningsförslag är inte lämpligt. Baggeby torg har en stadsbyggnad från 50-talet som tappar sitt värde om man ändrar de nuvarande proportionerna. Baggeby är kulturhistoriskt värdefullt. Förslaget på det nya huset är inte fult eller så, men området tappar sitt ursprungliga och genomtänkta utseende. Det är så vi kommer att svara när detta kommer ut på remiss.
Rune Sirvell (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden:
– Jag har bara sett förslagen som hastigast. Vi har inte diskuterat detta alls så jag har inga synpunkter på det.