Nybygge hotar träd i reservat

Skärholmen I samband med att man vill bygga bostäder på den gamla stalltomten i hörnet mot Sätragårdsvägen behöver Sätravarvsvägen breddas. Den nya trottoaren och cykelbanan behöver därmed ta en bit av Sätraskogens naturreservat.

Även uppemot åtta träd kommer att tas bort när vägen ska breddas. Stadsdelsförvaltningen, som har fått tycka till om planerna, anser att det är för många träd. De önskar sig även ett möte för att diskutera arbetet.

Önskemålen skickas nu vidare till exploateringskontoret.