Nybygge kan utökas med 40 lägenheter

Sex punkthus med 130 nya hyresrätter planeras vid Lingvägen i Hökarängen.

Och det kan bli ännu fler lägenheter.

Den politiska majoriteten vill nämligen att husen utökas med ett par våningar.

Planområdet ligger i den så kallade Samsöskogen, nära Kvickentorpsskolan och Lingvägens södra ände. Förslaget går ut på att bygga sex punkthus i fyra till sex våningar med 130 lägenheter. Byggherre är JM, som i det här fallet bygger hyresrätter.

Projektet togs emot med blandade känslor på det ­senaste mötet med stadsbyggnadsnämnden.

Den borgerliga alliansen och Socialdemokraterna applåderade läget och uppmanade tjänstemännen att komma tillbaka med ett förslag där husen gjorts ännu högre.

Om man höjde husen med två våningar skulle det – teoretiskt sett – kunna ge ett 40-tal fler lägenheter.

– Men det beror ju på hur stora lägenheter som byggs, säger Carolin Andersson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Men det är inte så enkelt som det låter att bara höja husen. För samtidigt som politikerna önskade sig fler lägenheter så vill de även att antalet parkeringsplatser ska motsvara behovet.

Och ju fler lägenheter som byggs, desto fler ­p-platser behövs det. I förslaget med 130 lägenheter har man en parkeringsnorm på 0,7, vilket anses vara i knappaste laget eftersom det är nästan en kilometer till närmaste tunnelbanestation.

Enligt stadsbyggnadskontoret är det svårt och kostsamt att utöka de garage som ska finnas under husen.

– Frågan är hur stort ingrepp man vill göra för att få till fler platser, säger Carolin Andersson.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet är negativa till hela bygget. ”Naturområdet har viktiga biotopvärden och är en viktig närlekmiljö för områdets förskolebarn och barn boende i området”, skriver Vänsterpartiet.

Stadsbyggnadskontoret håller med om att bygget sker i ett värdefullt naturområde, men betonar att man placerat husen så att de viktigaste delarna sparas.

Fakta

Fler nya bostäder är på gång

Ytterligare ett projekt i stadsdelen har fått klartecken för att börja planarbetas.Det handlar om bygget av 24 lägenheter på en tomt i slutet av Cirkelvägen i Gubbängen. Byggherre är Veidekke AB.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker dock att antalet p-platser bör minskas för att spara grönyta.

Källa: Stadsbyggnads­kontoret