Nyckelviken och Velamsund får utegym

Utegym i Hedvigslund, Älta.
I Hedvigslund i Älta, nära Buxbomsvägen, finns ett av Nackas sju utegym.
Redan nu finns sju utegym i Nacka kommun. Men det räcker inte för Nackaborna. Nu byggs två stycken till, bland annat i Nyckelviken.

Hellasgården har ett, Hedvigslund i Älta också och Sickla strand likaså. Och nu står även Velamsund och Nyckelviken på tur att få ett utegym.

Redan nu finns sju utegym runt om i Nacka kommun. Men det verkar inte räcka för Nackaborna.
– Utegym blir alltmer efterfrågade. Det är en träningsform som är gratis och tillgänglig för alla, oavsett tidpunkt och tidigare vana. De fungerar utmärkt både för individuell träning och i grupp, säger Pia Helgodt, projektledare.

Står färdiga vid årsskiftet

Gymmen i Nyckelviken och Velamsund ingår i en större satsning på hälsa och utemiljö kallad Utepaketet, något som kommunfullmäktige beslutade om 2015.

De nya gymmen blir klara att använda innan årsskiftet 2017/2018.