Nyfödd fick för hög dos koksalt

DANDERYD Ett nyfött barn på neonatalavdelningen Danderyds sjukhus hade en infektion och fick antibiotika. Inför tredje antibiotika­dosen skulle sprutan spolas ren med natriumklorid, alltså koksalt. Av misstag valdes en färdigförpackad dos med hög koncentration i stället för en med lägre dos.

Nu har sjukhuset lex Maria-­anmält händelsen och framhåller att åtgärder vidtagits för att det ­hela inte ska upprepas. Bland ­annat läggs de aktuella förpackningarna med natriumklorid numera i olika korgar märkta med ”OBS förväxlingsrisk”.

Barnet som fick för hög dos med natriumklorid klarade sig utan men från incidenten.

Ett barn på Danderyds sjukhus fick för hög dos med koksalt.