Åtta råbockar med horn får skjutas

DANDERYD Länsstyrelsen har gett Danderyds viltvårdskommitté tillstånd att bedriva skyddsjakt på hornbärande rådjur som är till avsevärd skada eller olägenhet inom kommunen. Högst åtta råbockar får skjutas under perioden 1 februari–31 maj. Tillståndet gäller till och med 2014 inom tättbebyggda områden och i anslutning till dessa.

Markägaren/jakträttshavaren måste lämna medgivande till jakten. Enligt länsstyrelsen bör även polisen meddelas innan jakten påbörjas.