Flera nyheter för busspendlare i Tyresö

Flera förändringar i tidtabellen 10 december.
Flera förändringar i tidtabellen 10 december.
Den 10 december kommer SL:s nya tidtabell att börja gälla. Nya busslinjer presenteras, en del får tätare turer och andra färre. Mitt i listar förändringarna som påverkar Tyresöpendlarna.

Den nya tidtabellen för SL:s bussar kommer att innebära många förändringar i länet. Totalt kommer 64 busslinjer få utökad trafik. I Tyresö blir det både plus och minus.

På sex busslinjer kommer det att bli försämringar för Tyresöpendlaren. Samtidigt kommer en helt ny busslinje att tillkomma och fyra linjer får fler turer.

Nya busslinjer

Linje 808 Vendelsö-Trollbäcken-Gullmarsplan blir en ny linje som kommer att ha tio nya avgångar i morgonrusningen. Linjen trafikerar endast stråket Vendelsö-Trollbäcken-Gullmarsplan och endast hållplatserna Djurgårdsvägen, Sågen, Grindstugan, Gudö, Trollbäckens centrum samt Gullmarsplan.

Linje 491 Stockholm C – Slussen – Älta – Farmarstigen – Tyresö C – Nyfors läggs om från Centralen eftersom den nya Slussenterminalen saknar infart för genomgående trafik. Linjen går via Folkungagatan och Slussen övre istället.

Linjer med färre turer

Linje 812C Stockholms C – Tyresö centrum får färre turer under morgonrusningen. Dessa flyttas men istället till linje 802.

Linje 815C Stockholms C – Tyresö Kyrka får minskad turtäthet under morgonen. Fem turer flyttas till linje 805.

Linje 818C Stockholm C – Brandbergens centrum får minskad turtäthet med fem avgångar under morgonrusningen. Den minskade turtätheten kompenseras med nya snabblinjen 808.

Linje 873 Nyfors – Gullmarsplan och 875 Tyresö kyrka – Gullmarsplan. Hållplats Töresjövägen tas bort i riktning mot Tyresö centrum.

875:an får utglesning av ytterligare två hållplatser då linjen är en stomlinje. Hållplatserna Videvägen och Sidvallsvägen slutar trafikeras av 875:an.

Linje 892 Stockholm C – Jordbro station får ändrad linjesträckning på helger och trafikerar endast till och från Gullmarsplan vid de tider på dygnet som tunnelbanan går.

Linjer med fler turer

Linje 802 Gullmarsplan – Tyresö centrum utökas under morgonrusningen med tre nya turer under morgonrusningen mellan 05:40-07:30. På sommaren utökas linjen med två nya turer på morgonen, en cirka 04:55 och en mellan 05:30-06:15.

Linje 805 Gullmarsplan – Tyresö Brevik (-Ällmora). Linjen byter namn från 815 till 805. Linjen utökas under morgonrusningen med fem nya turer, från linje 815C.

Linje 814 Gullmarsplan – Tyresö strand. Får en ny avgång 07.14 från hållplats Lovisedalsvägen till Gullmarsplan för att undvika trängsel.

Linje 840 Handenterminalen – Nacka strand får ny sträckning. Den kommer att trafikera Söderbyleden-Vendelsövägen-Dalarövägen. Linjen får två nya avgångar i morgonrusningen vardagar.