ANNONS

Flera nyheter i Tyresös busstrafik

Ny parkering och busshållplats i Raksta.
Ny parkering och busshållplats i Raksta.
Nya busslinjer, indragen hållplats och både tätare och glesare turer. SL:s nya tidtabell den 9 december kommer med flera nyheter för Tyresöborna. MItt i Tyresö listar dem.
ANNONS

NY Linje 804 Strandängarna – Gullmarsplan

Linje 814 läggs ner mellan Strandängarna och Hedvigslund och ersätts av linje 804. Den går mellan Strandängarna och Gullmarsplan, men inte via Älta. Det kommer att bli fler turer och kortare restid för dem som i Tyresö Strand, skriver SL.

Några av morgonens avgångar flyttas från linje 805 till 804. På delen mellan Strandallén och Gullmarsplan ökar antalet turer med fyra avgångar medan hållplatserna Tyresö skola, Lagergrens väg och Videvägen får färre avgångar. Bussarna kommer inte att stanna vid hållplatsen Norra Sköndal, skriver SL och hänvisar till trafiksäkerheten.

NY Linje 817 Raksta – Tyresö kyrka

En ny linje till Raksta som startar vid Tyresö kyrka och går via Brakmarsvägen till en ny vändplan vid Uddby strandväg. Hållplatser finns vid Vallvägen, Uddby kraftstation och Bergholmsvägen. Linjen planeras att under högtrafik anslutas till linje 875 och linje 815C vid Tyresö kyrka.

Linje 824 Handenterminalen – Trollbäcken – Tyresö centrum – Tyresö strand

På kvällen kommer några av de turer som går till och från Tyresö centrum att förlängas till Strandängarna. Turtätheten blir 60 minuter i stället för 120 minuter, skriver SL.

ANNONS

Här kan du läsa mer detaljer om förändringarna.