Datafel har orsakat brevstrul för vården – i sju år

Brev från Karolinska.
Ett datafel hos landstinget ställer till problem i brevhanteringen från olika sjukhus. Obs, bilden är från ett annat sammanhang.
Ett långvarigt och svårlöst dataproblem gör att vissa brev från landstinget inte kommer rätt.
– Det här handlar ofta om sekretess och sådana brev ska inte hamna på villovägar, säger Clarence Örhammar vid god man-föreningen i Stockholm.

Det handlar om brev till personer med gode män. Det kan vara kallelser till läkare eller krav på patientavgifter som inte når fram.

Felet ligger hos landstinget vars datasystem, i överföringen från Skatteverkets folkbokföring, klipper av c/o-adressen till den gode mannen. Antal tecken som landstingets brevsystem tillåter räcker helt enkelt inte till.

Och på detta sätt faller den gode mannens namn bort och brevet riskerar att försvinna.

– Det är ett känt problem och vi jobbar kontinuerligt med det. Det vi vet är att färre och färre har den här problematiken, säger Lena Furumark, avdelningschef för eHälsa och strategisk IT på landstinget.

Hur många berör det här just nu?

– Det handlar om enstaka exempel, men jag kan inte säga exakt vilka eller var.

Problemet har varit känt sedan 2009, men har ännu inte blivit ordentligt löst. I september 2016 beslutade patientnämnden att öppna ärendet igen.

En god man hade då anmält till landstinget att något var fel. Mitt i Stockholm har talat med anmälaren, som inte vill ställa upp med namn i tidningen.

– Det var bara en jäkla tur, och att jag hade en schysst brevbärare som gjorde att jag ändå fick breven, säger den gode mannen.

Hur många brev som inte nått fram under åren är okänt.

Stockholms läns god man- och förvaltarförening har inte hört talas om problemet, men ser med oro på uppgifterna som Mitt i berättar om.

– Det låter mindre bra. Vår föreningen ser med oro på det här för det försämrar säkerheten för dem vi företräder, säger Clarence Örhammar, föreningens ordförande.

Patientnämnden anser att patientsäkerheten kan vara i fara. Under den senaste utredningen, som gjordes 2015, samlades företrädare för bland annat Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset samt sjukvårdsförvaltningen för ett möte.

”Det framkommer en betydligt komplexare bild, och fler risker, än vi tidigare varit medvetna om”, skriver de i mötets protokoll.

Och enligt mejl mellan tjänstemän, som Mitt i begärt ut, framgår också att felet varit större än att bara omfatta Regionalt cancercentrum (RCC) där det först upptäcktes.

”Anledningen till att vi öppnar principärendet igen är att problemet inte bara rör RCC utan i stort sett hela sjukvården”, skriver tjänstemannen.

Att en lösning dragit ut på tiden beror enligt Lena Furumark på att felet inte kunnat åtgärdas centralt.

– Det kräver justering lokalt i enskilda vårdgivares system. Vi vet att de allra flesta har gjort det nu, säger Lena Furumark.

Kommer ni att lösa det den här gången?

– Vi arbetar kontinuerligt med att modernisera tjänsterna så att det här ska bli omöjligt. Vi vet att vi kommer komma till ett läge när det här felet kommer vara helt bortarbetat.