Min lokala hjälte

Få skolor säger nej till pokémonjakt

Virtual Reality; Augmentet Reality; Pokemon Go
Tre av tolv för- och grundskolor i Nacka som svarade på Mitt i:s enkät har mobiltförbud under skoltid. Några av de övriga kan tänka sig att använda mobilen, och pokémonspel, som pedagogiskt hjälpmedel.
Tre av tolv för- och grundskolor i Nacka som har svarat på Mitt i:s enkät, har mobilförbud och tillåter exempelvis inte pokémonjakt under skoltid.

Övriga skolor har tvärtom inget mobilförbud och en del kan tänka sig att använda mobilen och pokémonspel i pedagogiskt syfte.

Lokaltidningen Mitt i Nacka fick varierande svar när tidningen via mejl frågade vilken strategi för- och grundskolor i Nacka har inför skolstarten och den senaste tidens spelfluga pokémon.

Mitt i skickade ut frågan till samtliga 35 skolor i Nacka som har klasser från förskoleklass till årskurs sex, och som står uppräknade på Nacka kommuns hemsida.

En del skolor visade sig helt ha mobilförbud under skoltid, andra använder mobilen som ett pedagogiskt hjälpmedel.

Tolv skolor svarade på mejlenkäten. Av de som svarade sa sig tre ha förbud mot mobiltelefoner under skoltid, övriga har antingen ingen strategi i samband med skolstarten och pokémonjakt, eller svarar att mobiltelefoner kan användas i ett pedagogiskt syfte.

Pokémon är ett spel som kan laddas ner på mobiltelefonen. Med hjälp av tekniken kan man sedan gå runt och leta efter visuella varelser i matbutiker, på skolor och andra platser.

Fakta

Så här svarade skolorna:

Björknässkolan: ”Vi samlar in telefonerna om det blir problem”.

Sigfridsborgsskolan: ”Vi har ingen strategi för detta”.

Sickla skola och förskolor: ”Om det inte finns ett pedagogiskt syfte som läraren bedömer är motiverat använder inte elever mobiltelefoner under skoltid utan bara i anslutning till hemgång”.

Vittra Saltsjö-Boo: ”Vi har inte någon speciell strategi inför skolstarten”.

Fisksätraskolan och förskola: ”Under skoldagen ska mobiltelefonerna antingen stanna hemma eller i väskan, så vi ser inte att det skulle vara något problem med pokémonjakt”, skriver skolans rektor och tillägger att pokémonspelet kan komma att användas ur ett pedagogiskt perspektiv.

Boo gårds skola och förskola: Det är mobiltelefonförbud för samtliga elever under skoltid.

Saltsjö-Duvnäs skola och förskolor: Skolan har ingen gemensam strategi, däremot har flera lärare diskuterat hur de kan få in pokémon i undervisningen, både som ett verktyg för att nå kunskapskraven och också ett sätt att få eleverna att röra på sig.

Myrsjöskolan: Skolan har ingen strategi för detta.

Järla–Jarlaberg skolenhet: Skolan har rutinen att eleverna lämnar in sina telefoner när de kommer på morgonarna och får tillbaka dem när de slutar. Det är upp till varje lärare eller arbetslag att avgöra om mobiltelefonen kan användas i pedagogiskt syfte. Fritidshemmet har skapat uppgifter som bygger på pokémon nu i starten efter sommaren.

Igelboda skola: Eleverna har inga mobiler under skoltid och på fritids.

Backeboskolan: Skolans strategi är att omvandla pokémonjakt till kunskapsjakt.

Engelska skolan: ”Barnen får inte ha mobiltelefoner, det är inte tillåtet under hela dagen.”