Min lokala hjälte

Så mycket får din kommun av flyktingmiljarder

Magdalena Andersson (S), finansminister
Magdalena Andersson (S), finansminister.
Strax före jul beslutade regeringen hur årets 10 kommunmiljarder ska fördelas. Stockholms län tar sammanlagt emot 1,6 miljarder. Stockholmskommunerna får generellt sett lite pengar per invånare.

De av regeringen kallade ”välfärdmiljarderna” betalas sedan förra året årligen ut till kommuner och landsting i Sverige. 30 procent av de 10 miljarderna fördelas utifrån invånarantalet och 70 procenten utifrån hur stort flyktingmottagande kommunerna har haft.

– Det är stor skillnad på hur mycket pengar kommunerna får. Vaxholm får drygt 300 kronor per invånare, det är tredje lägst i landet, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Stockholms läns kommuner ligger långt ner på listan över de kommuner som får mest per invånare. Det beror på att kommunerna i Stockholms län tagit emot få flyktingar sett till befolkningen jämfört med de övriga 290 kommunerna i landet.

I Stockholms län får Södertälje mest per invånare (1.134 kr/inv) och Vaxholm minst (323 kr/inv). I hela landet får Ljusnarsbergs kommun mest (3.475 kr/inv) och Staffanstorp minst (290 kr/inv).


Så mycket får kommunerna i Stockholm 2017

Interaktiv karta, klicka på din kommun.


Fotnot: Landstinget tar emot närmare 400 miljoner kronor. Totalt med kommunerna blir det knappt 1,6 miljarder till regionen.


Regeringen har inga krav på vad pengarna används till men de ska ses som en kompensation för flyktingmottagandet och ska användas under samma år de betalas ut.

Välfärdsmiljarderna är inte kopplade till det kommunala utjämningssystemet.

– Nej, i dagläget ligger det helt utanför det systemet, säger Annika Wallenskog, SKL.