Min lokala hjälte

Nio år av trängsel väntar pendlarna

Stadsgården i fredags. Rivningsarbetena av Slussen har kommit i gång.
Stadsgården i fredags. Rivningsarbetena av Slussen har kommit i gång.
Så här såg Slussenkarusellen ut i fredags i samband med att rivningsarbetena kommit i gång på allvar.
Så här såg Slussenkarusellen ut i fredags i samband med att rivningsarbetena kommit i gång på allvar.
På Skeppsbron sätter Stockholm stad upp spårvägshinder för att hindra bilister att ta sig fram den vägen. Biltrafiken hänvisas istället till Munkbroleden.
På Skeppsbron sätter Stockholm stad upp spårvägshinder för att hindra bilister att ta sig fram den vägen. Biltrafiken hänvisas istället till Munkbroleden.
En av Slussenbroarna över Saltsjön håller för närvarande på att rivas.
En av Slussenbroarna över Saltsjön håller för närvarande på att rivas.
Omstigning. Besvikelse. Avspärrat. Trångt.

Allt fler pendlare återvänder från sommarsemestern och får nu känna av vad Slussen-ombyggnaden innebär.

Tidigare i somras började Slussen att rivas. Kollektivknutpunkten på Södermalm som tusentals Nacka- och Värmdöpendlare dagligen passerar på väg till buss eller tunnelbana, kommer hädanefter att bli bökigare att ta sig till och komma fram i.

Under tiden som Slussen byggs om blir exempelvis Henriksdal slutstation för tågen på Saltsjöbanan istället för Slussen. Under sommaren har Saltsjöbanan varit avstängd för renovering men öppnar för trafik igen på måndag den 22 augusti, men då med Henriksdal som slutstation. Från Henriksdal får resenärer som ska vidare till Slussen istället ta bussar som ersätter tågen.

De ersättningsbussar som under sommaren har ersatt Saltsjöbanetågen, och som har gått direkt till Slussen från olika håll i Nacka, har visat sig populära, just för att de har gått direkt till Slussen, så populära att resenärerna vill ha dem kvar.

– Vi har fått synpunkter om det, bland annat att bussarna som gått under sommaren ska fortsätta gå för att man ska slippa omstigningen i Henriksdal, säger Eva Rosman, kommunikatör för Slussen-projektet i Stockholm stad.

Men att låta ersättningsbussarna fortsätta att trafikera Slussen är inte aktuellt, enligt Hanna Wilkinson vid SL:s presstjänst:

– Nu börjar Saltsjöbanan gå igen, bussarna var ersättningstrafik. Vi kan inte köra ersättningstrafik när ordinarie trafik är igång igen. Det kan man önska, men ekonomiskt måste det gå ihop sig, säger Hanna Wilkinson.

Istället är resenärerna hänvisade till bussar mellan Henriksdal och Slussen.

– Vi hoppas att det ska flyta på bra. Det är förberett i Henriksdal där vi har arbetat hela sommaren, säger Hanna Wilkinson.

En annan verklighet som väntar resenärerna vid Slussen är trängsel.

De som passerar Slussen med cykel, till fots, med buss eller med bil får räkna med trånga passager och köer.

– Från stadsgårdsleden blir det en trång sektor, det går inte göra den bredare. Där är det väldigt trångt, säger Eva Rosman.

För bilister blir det omöjligt att ta smitvägen via Skeppsbron, en vägsträcka som egentligen varit avstängd för biltrafik sedan i vintras men som inte har respekterats med timslånga bilköer som följd. Stockholm stad sätter nu upp spårvägshinder för att hindra att bilar ska kunna köra den vägen. Endast bussar kommer att kunna trafikera Skeppsbron.

– Det går inte att köra med bil till Södermalm via Skeppsbron, då fastnar man i spårvägshindren. Vi måste prioritera kollektivtrafiken, säger Eva Rosman.

Bilister hänvisas istället till Munkbroleden (se illustration ovan).

Eva Rosman tror att pendlarna på sikt kommer att finna sig tillrätta. Hon jämför med situationen på den delvis avstängda Södertäljebron där ett befarat trafikkaos enligt henne har uteblivit:

– Jag tror att människor har tagit höjd för det här och anpassar sin pendling, säger Eva Rosman.

Nya Slussen beräknas att stå klar om nio år, 2025.