Min lokala hjälte

Stockholm samlar 200 nationaliteter

Stockholm samlar 200 nationaliteter.
Stockholm samlar 200 nationaliteter.
Varifrån kommer dina grannar? Det beror på var du bor. Dagens Nyheter har sammanställt de länder länets invånare är ifrån, och hur stor andel av kommunernas befolkning som är utrikesfödda.

Sett till hela länet är 23 procent av Stockholmarna utrikesfödda. Stockholm är den kommun med störst befolkningsmix, här bor människor från 197 länder, visar DN:s sammanställning.

Nykvarn och Vaxholm har med sina 85 respektive 110 nationaliteter minst antal länder representerade i sin befolkning.

Totalt samlar länet 200 nationaliteter.

Finländarna står för den största andelen utrikesfödda i länet, följt av Irak. Men de regionala skillnaderna är stora. Exempelvis har de norra och södra delarna av länet en större andel finsk befolkning, medan Södertälje lockar många från Turkiet.

Största grupperna utrikesfödda i länet – fem i topp

1. Finland

2. Irak

3. Polen

4. Iran

5. Turiket

Källa: Dagens nyheter