Älgjakten kan påverka skyddsjakten i Riala

Jägare
Jägarna som får skjuta vargen måste hålla koll på älgjägarna.
Nu fylls skogarna i Stockholms län med älgjägare. De kan både underlätta och försvåra för jägarna som jagar vargen i Riala.

Måndagen den 9 oktober är starten för årets älgjaktssäsong i Stockholms län. Samtidigt, i norra delan av länet pågår fortfarande skyddsjakten mot en vargindivid i ett område som sträcker sig över Norrtälje, Vallentuna och Österåkers kommuner.

För att kunna garantera säkerheten för alla inblandade måste de som har tillstånd att delta i skyddsjakten förvarna andra jägare och jaktlag i området de avser att spåra vargen.

– De som är ute och jagar ska veta när det är skyddsjägare i området, det är en förebyggande säkerhetsåtgärd säger Arne Söderberg, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen.

Måste göra en riskanalys

Bara jägare som är inkopplade i skyddsjakten har tillstånd att skjuta vargen, annars kan det bli polisutredning om grovt jaktbrott. Och när vargen blir observerad som villebråd måste jägarna göra en riskbedömning av situationen innan något jaktvapen avfyras.

– De som är med i skyddsjakten får inte avlossa något skott om det inte finns ett kulfång. Om vargen skulle befinna sig uppe på en höjd, får man inte skjuta. En kula kan flyga väldigt långt och det måste finnas någonting bakom som kan fånga upp den.

Enligt Arne Söderberg, så har vargen påträffats ett par gånger av skyddsjaktens jägare. Vid ett tillfälle blev vargen till och med beskjuten utan att bli träffad. Personen som sköt ansågs därefter vara en säkerhetsrisk och kopplades bort från jaktteamet.

Karta över det aktuella skyddsjaktsområdet. Foto: Länsstyrelsen i Stockholm

Gör det lättare och svårare

Den nu inledda älgjakten kan både förenkla och försvåra vargjakten, menar Arne Söderberg.

– I och med att det är fler jägare ute i skogen så kan det skrämma vargen att hålla sig undan. Men samtidigt kan det också innebära att fler observationer görs, som kan vara till hjälp att lättare spåra vargen.

Jägare som inte deltar i skyddsjakten och allmänheten uppmanas att rapportera till länsstyrelsens rovdjurssida om de ser någon varg,

Bidrag ges för skyddsväst

De som löper en risk att bli skadade från angrepp av varg är jakthundar. Därför finns det en möjlighet att söka bidrag hos länsstyrelsen om att införskaffa en särskild skyddsväst till sin hund.

Bidraget gäller för områden där det är dokumenterat att det vistas varg.

Skyddsjakten gäller fram till den 22 oktober och kan komma att förlängas om ingen varg fälls inom tidsramen för beslutet.

– Om den inte har skjutits den 21 oktober kommer beslutet att prövas på nytt om en eventuell förlängning eller inte. Men förhoppningsvis kommer den att vara fälld tills dess, säger Arne Söderberg.

Sista dagen för älgjaktssäsongen i Stockholms län inträffar den 28 februari 2018.