Nynäsvägens försenade bullerskydd är på plats

NYHETER Nu är bullerskydden på Nynäsvägen klara.

Projektet var försenat ett år på grund av leveransstrul men nu ska det vara tystare för dem som bor längs Nynäsvägen.

De som har lägenheter på tredje våningen och uppåt skyddas dock inte – men här har staden lovat att sätta in nya tjockare fönster som ska stänga ute ljudet från den hårt trafikerade vägen.

Stadshuset har gjort en undersökning som visar att tre fjärdedelar av dem som bor längs vägen är nöjda med resultatet, enligt Alliansen.

Varje år kör ungefär 100 000 bilar på Nynäs­vägen genom söderort.